تنظیم صورتجلسات تغییرات شرکت

تنظیم صورتجلسه تغییرات

مهم ترین اصل برای اعمال تغییرات به صورت قانونی، تنظیم صورتجلسات تغییرات شرکت در یک شرکت است. شرکت ها و موسسات بنابر دلایلی من جمله اقتصادی، ورشکستگی و … مجبور به ثبت تغییرات شرکت می شوند. چنانچه تنظیم صورتجلسات تغییرات شرکت متناسب با نوع شرکت و تصمیم مورد نظر آن ها متفاوت است و برحسب نوع تغییراتی که مدنظر است، نوع مجمع صورتجلسه و تنظیم آن متفاوت است.

 

تنظیم صورتجلسه تغییرات

تنظیم صورتجلسه تغییرات

نظیم-صورتجلسات-تغییرات-شرکت

 

 

صورتجلسه 

در پایان تمام تصمیمات و گفتگوهای جلسات صورتجلسه ای نوشته می شود. برای رسمی شدن صورتجلسه باید ثبت شود. در این صورتجلسه تاریخ و ساعت و حتی محل برگزاری جلسه نوشته می شود. هم چنین موارد و تصمیمات و گفتگوهایی که در جلسه اعضا بیان می کنند باید درج شود. در جلسات رسمی گردهم آمدن ارکان اصلی (اعضا جلسه، دستور جلسه، زمان معین و مکان) محقق می شود. آنچه این جلسات را تکمیل می کند تنظیم صورتجلسه است.

در صورتی که نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ثبت تغییرات شرکت دارید به مطلب مربوط به این موضوع مراجعه نمایید.

زمانی که جلسه برگزار می شود منشی و یا دبیر جلسه وظیفه تنظیم مطالب جلسه را دارد. لازم به ذکر است که منشی جلسه از اعضا می باشد که در خود جلسه حضور دارد ولی حق رأی ندارد. حدالامکان شخصی باشد که با قوانین تجارت اشنایی داشته باشد و بر اساس حقوق و موارد تخصصی باید متن آن نوشته شود.

نمونه هایی از صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها برای متقاضیان قابل مشاهده است. (حتی به صورت نمونه خام در دسترس قرار دارد.) که تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت باید براساس قوانین و آن نمونه باشد. باید متن صورتجلسه به ثبت برسد. برای این منظور می توانید از سامانه اداره ثبت شرکتها استفاده نمایید. پس از درج متن صورتجلسه الزاما باید اصل صورتجلسه که اعضا جلسه ذیل اوراق را امضا کرده باشند به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایند.

 

 

قوانین مهم در تنظیم صورتجلسه شرکت

درج مواردی در صورتجلسه از اهمیت ویژه ای برخوردار است که الزامی است. هر شخصی که این صورتجلسه را تهیه می کند مواردی را رعایت نماید و این موارد در هر جلسه ای ثابت می باشد:

درج شماره جلسه بر این مبنا که پیوسته یا دوره ای است.

مشخصات اعضای شرکت کننده به همراه سمت آنها.

دستور جلسه که معمولا هدف تشکیل جلسه قید می گردد.

مطالب و گفتگویی که انجام می شود.

تصمیماتی که در پایان گرفته می شود.

مکان، زمان شروع و پایان، تاریخ و محل برگزاری جلسه.

تکلیف جلسه (بدین صورت که اگر جلسه ادامه داشته باشد و مجدد برگزار شود.)

زمانی که مؤسس تصمیم به ثبت شرکت می گیرد بر اساس شرایط اساسنامه و مواردی که تنظیم می کند تا بتواند شرکت خود را ثبت نماید. نمی توان بر این مورد اکتفا کرد که موارد این اساسنامه ثابت می ماند زیرا در هر شرایطی می توان تغییراتی را بر اساس قوانین تجارت در اساسنامه شرکت اعمال کرد. بیشترین هدف از اعمال تغییرات دست یافتن به پایداری شرکت و سود منفعت می باشد.

ثبت تغییرات شرکت

باتوجه به  قانون تجارت مصوبه ثبت تغییرات شرکت در مواردی الزامی می باشد:

۱- تغییر در اساسنامه شرکت

۲- مدت شرکت را تمدید کردن، اضافه بر مدت مشخص شده

۳- انحلال شرکت، حتی در صورتی که مدت شرکت انقضا یافته است.

۴- تبدیل و یا خروج شرکا و اعضا از شرکت

۵- تغییر نام شرکت

۶- تغییر مدیر و یا مدیران شرکت (ماده ۵۸ قانون تجارت)

باتوجه به موارد گفته شده اعمال اینگونه تغییرات در شرکت ملزم به ارائه و ثبت صورتجلسه می باشد که الزامی است بر اساس موضوع تغییرات شرکت، جلسه ای برگزار شود و کلیه موارد قابل تغییر در آن گفتگو شود که به تصویب و رأی حضار انجام شود هم چنین باید در اداره ثبت شرکتها امورات و متن صورتجلسه را ثبت نمایید. که بر اساس اصول و رعایت قوانینی باید انجام شود که در پایان آگهی تغییرات شرکت نیز صادر شده و در روزنامه رسمی اطلاع رسانی می شود.

ثبت شرکت نارین  مرجع تخصصی ثبت شرکت،ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها

مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت

اعمال تغییرات کلیه شرکت ها و موسسات بر اساس ۳ مورد تنظیم می شود:

۱- مجمع عمومی عادی – مجمع عمومی فوق العاده – هیأت مدیره

بدین صورت می توان گفت که تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت بر اساس برگزاری مجامع فوق و یا هیأت مدیره امکان پذیر است. هر کدام از این مجامع وظایفی را بر عهده دارند. در ذیل به شرح هرکدام می پردازیم:

 

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

این مجمع، با حضور اعضا مجمع تشکیل می گردد در صورتی که اعضا در آن حضور داشته باشند به صورت ۱۰۰ درصد رسمیت می یابد و در صورتی که حضور اعضا اکثریت باشد باتوجه به مواردی که در اساسنامه شرکت قید شدهاست قابل قبول می باشد. در این جلسات رآی گیری با اکثریت اعضا به تصویب می رسد در تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده اعضاء هیئت مدیره – بازرسان – روزنامه کثیرالانتشار و صورتهای مالی شرکت قابل تایید و تصویت می باشد. بر اساس اساسنامه شرکت صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده رسمیت یافته که با حضور اعضا و سهامدارن و شرکا تنظیم می شود.

 

وظایف مجمع عمومی فوق العاده 

در مجمع عمومی فوق العاده وظایفی را بر عهده دارد از جمله:

۱- مواردی که در اساسنامه قابل تغییر می باشد. (مانند تغییر ی در نام شرکت و موضوع شرکت و محل شرکت)

۲- کاهش یافتن و یا افزایش سرمایه شرکت

۳- تغییر در تعداد مدیران و هم چنین مدت خدمت آنها و تعیین بازرسان

۴- اجازه صدور اوراق قرضه

۵- ایجاد سهام ممتازه

۶- انحلال شرکت

 

تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده

نکاتی که باید در تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده رعایت کرد به شرح دیل می باشد:

عنوان صورتجلسه: صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

مشخصات شرکت: نام و نوع حقوقی و شماره ثبت شرکت درج شود.

میزان سرمایه ای اولیه ثبتی شرکت قید گردد.

زمان و تاریخ و محل برگزاری جلسه مجمع قید گردد.

تعداد حضار شرکت کننده و سمت هرکدام از آنها قید گردد.

در صورتی که دعوت اعضا مجمع از طریق روزنامه انجام شده باشد درج اطلاعات و مفاد روزنامه و تاریخ دعوت الزامی می باشد.

برای شرکت های سهامی باید اعضاء هیئت رئیسه به همراه سمت نوشته و تعیین شوند.

درج تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تغییرات اساسنامه شرکت و یا مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده بوده و با نوشتن دقیق جزئیات.

تصمیماتی که در این مجمع اخذ می شود که در مورد تغییراتی در اساسنامه شرکت می باشد و یا بصورتی باشد که در صلاحیت و تأیید مجمع عمومی فوق العاده باشد و با درج جزئیات آن به صورت صورتجلسه نوشته شود.

۲- مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده

این مجمع وظایفی دارد که برخی تغییرات شرکت در حیطه وظایفی این مجمع می باشد که در ذیل به آن اشاره شده است:

*راه و روش شرکت هم چنین رسیدگی به تصمیم های گرفته شده در مورد کلیه امورات شرکت (غیر از آنچه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.)

*به ترازنامه و حسابهای سود و زیان های مالی سال گذشته رسیدگی کرده و صورت های دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحسابهای دوره عملکرد و سالانه شرکت. (البته رسیدگی های فوق باتوجه به گزارش های مدیران و بازرسان انجام می گیرد.)

*مدیران و بازرسان در این مجمع انتخاب می شوند.

*تقسیم بندی سود در بین صاحبان و اعضا و هم چنین تصویب تراز نامه شرکت

*تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

 

تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده

در شروع درج عنوان صورتجلسه که صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
کلیه مشخصات شرکت : نام، نوع حقوقی و شماره ثبت شرکت و هم چنین میزان سرمایه اولیه شرکت.
برگزاری جلسه در تاریخ، زمان و محل صورت گرفته، درج شود.
تعدا اعضا و حضار تشکیل دهنده به همراه سمت آنها قید شود.
در صورتی که حضار از طریق دعوتنامه حضور دارند، ذکر روزنامه، تاریخ انتشار و متن دعوت قید شود.
مشخص کردن اعضا هیئت مدیره برای شرکت های سهامی.
درج تصمیمات گرفته شده در مورد انتخاب اعضاء هیئت مدیره به همراه مشخصات آنها. همچنین بازرسین اصلی و علی البدل به همراه اطلاعات هویتی کامل و انتخاب روزنامه، تصویب ترازنامه ریال بررسی شود. زیان و سال مالی نیز باید تعیین شوند.
سپس با دریافت امضاء حاضرین در جلسه و تعیین افراد غایب و به همراه مدارک لازم دیگر و امضاء صاحبین حساب در ذیل درخواست کتبی به وکیل شرکت جهت تحویل به اداره ثبت شرکت ها برای انجام تغییرات تحویل داده می شود.

تنظیم صورتجلسات تغییرات شرکت

تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره

زمانی که اعضا هیئت مدیره انتخاب شد باید جلسه مجمع عمومی سالیانه و بطور فوق العاده با حضور اعضای فوق تشکیل گردد. در این جلسه سمت هرکدام معین شده و صاحبین امضا که مجاز هستند تعیین گردد. در نتیجه در این مجمع سمت اعضا به همراه حق امضا بودن آنها تعیین می گردد. هم چنین باید وظایف مدیرعامل و حیطه اختیارات آن مشخص گردد. نتایج این جلسه به صورتجلسه تنظیم شده ضمیمه شود. برای اداره ثبت شرکتها ارسال شده تا جزء مدارک ثبتی شرکت قرار گیرد. نکات ذیل را برای تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره رعایت کنید:

توجه به عنوان صورتجلسه و درج آن در بالای صفحه صورتجلسه هیئت مدیره
کلیه مشخصات شرکت از جمله نوع حقوقی و نام شرکت و شماره ثبت آن به همراه میزان سرمایه اولیه
محلی که جلسه برگزار شده به همراه تاریخ و ساعت برگزاری
تعداد اعضا و حضار با ذکر سمت هر کدام
در صورت دعوت از طریق آگهی ذکر روزنامه و مفاد دعوت و تاریخ آن
در صورتی که مدیرعامل هیئت مدیره انتخاب شود و یا خیر مشخص گردد.
حق امضا و اشخاص که مجاز به امضا می باد تعیین شود.

در مطالب فوق از نحوه تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت آشنا شدیم در این مرحله به تحوه تنظیم صورتجلسات تغییرات شرکت می پردازیم:

ثبت تغییرات شرکت

زمانی که صورتجلسه تغییرات شرکت تنظیم شد باید برای رسمیت یافتن، در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد. الزامی است صورتجلسه ارائه شود. تنظیم این صورتجلسه بر اساس مجامع فوق الذکر انجام می شود. در ذیل مراحل تنظیم صورتجلسات تغییرات شرکت به صورت اینترنتی توضیح داده شده است:

 

مراحل ثبت و تنظیم صورتجلسات تغییرات اینترنتی در سامانه اداره ثبت شرکت ها

 

گام اول

درج اطلاعات شرکت

مطابق فرم کلیه اطلاعات شرکت را وارد نمایید از جمله شناسه ملی و شماره ثبت شرکت و نوع حقوقی شرکت

گام دوم

درج اطلاعات جلسه

نوع صورتجلسه را وارد کنید. (صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه یا مجمع عمومی عادی یا هیئت مدیره می باشد.)

تعیین حد نصاب جلسه بدین صورت که کلیه اعضا در جلسه حاضر بوده اند و یا اکثر آنها

مشخصات هویتی متقاضی را تکمیل کنید.

مشخص نمودن سمت متقاضی مبنی بر اینکه اصیل باشد یا وکیل.

سمت متقاضی را مشخص کنید که وکیل است و یا اصلی

تاریخ برگزاری جلسه، زمان و ساعت آن را وارد کنید. در صورتی که در یک روز چند جلسه برگزار شود باید همه را وارد کنید.

برای رفتن به گام بعدی گزینه پذیرش موقت را زده تا اطلاعات ذخیره شود.

سپس اخذ شماره ۱۹ رقمی از سامانه ثبت

گام سوم

 تصمیمات جلسه درج شود.

تصمیم را از فهرست انتخاب کرده و سپس گزینه افزودن را انتخاب تصمیم جلسه را انتخاب نمایید.

گام چهارم

تعیین نام شرکت

در صورتی که موضوع صورتجلسه تغییر نام در شرکت باشد نام درخواستی و انتخابی تعیین گردد.

همانند فرم ثبت شرکت، باید در این تغییرات نیز ۵ نام انتخاب شود که به ترتیب اولویت درج شود.

گام پنجم

 اشخاص جلسه را وارد نمایید

اعضا و حاضرین در جلسه و هم چنین سمت آنها را درج نمایید مانند وکیل و یا سهامدار و…

وارد کردن اطلاعات اعضا ازجمله نام و نام خانوادگی و شماره ملی و…

در صورتی که شخص حضار حقوقی باشد درج شناسه ملی و شماره ثبت شرکت

گام ششم

 سمت اعضا جلسه را وارد نمایید.

تعیین اشخاص جلسه

انتخاب سمت در شرکت از فهرست مربوطه

انتخاب سمت در جلسه

گام هفتم

 ارتباط بین اشخاص در جلسه تعیین گردد.

در صورتی که شخص نماینده می باشد و یا وکیل گزینه مورد نظر را درج نمایید.

در گزینه بعدی نوع نمایندگی بدین صورت که وکیل ، وصی ، قیم می باشد از فهرست انتخاب نمایید.

انتخاب موکل

گزینه ثبت ارتباط اشخاص انتخاب نمایید.

گام هشتم

 بارگذاری مدارک

در این قسمت مدارک مورد نیاز که بر اساس نوع تصمیمات و نوع صورتجلسه در این قسمت اسکن و بارگذاری شود. سپس گزینه تأیید مدارک موردنیاز را انتخاب می کنید.

گام آخر

 درج صورتجلسه

در این قسمت باید متن صورتجلسه را تایپ کرد. می توان در این متن از متون هایی که به صورت پیش فرض آماده شده استفاده کرد.

 انتخاب کلید پذیرش نهایی

بعد از درج کلیه اطلاعات و تکمیل فرم، با زدن کلید پذیرش نهایی، اطلاعات را به سیستم و کارتابل کارشناسان اداره ثبت شرکت ها ارسال کنید. در این بین باید مدارک را کپی برابر اصل کرده و از طریق پست به اداره ارسال کرد. مدت زمان ۳ روزکاری فرصت است تا مدارک را ارسال کنید.

 

 

 

ثبت نارین مشاور شما در تمام مراحل می باشد، برای دریافت مشاوره رایگان در زمینه ثبت شرکت با ما تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

 

4 دیدگاه ها

  1. […] تغییر این مدت نیاز به تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده می باشد و باید قبل از اتمام مدت محدود شرکت با تنظیم این […]

  2. […] شرکت (در صورت وجود) مراحل تغییر حق امضای مجاز شرکت تنظیم صورت جلسه مبنی بر تغییر حق امضای مجاز شرکت تکمیل فرم­های اداری […]

  3. […]  تنظیم صورتجلسه برای این نوع تغییر باید حتما در قالب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورتجلسه هیئت مدیره باشد . […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها