خرداد ۱۸, ۱۳۹۸
ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت مسلماً هر نوع شرکتی بعد از ثبت شرکت به ایجاد تغییراتی در شرکت نیاز پیدا خواهد کرد که قانون تجارت این امکان را […]
خرداد ۱۱, ۱۳۹۸
شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام در شرکت سهامی عام، تعداد سهام داران نباید کمتر از سه نفر باشد و مسئولیت سهام داران محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. […]
خرداد ۸, ۱۳۹۸
ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از […]
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸
چگونه شرکت ثبت کنیم

چگونه شرکت ثبت کنیم؟

چگونه شرکت ثبت کنیم؟ شرکت تجاری  عبارتست از اینکه چند نفر سرمایه ای را برای تجارت و استفاده از منافع آن در میان گذارند. در حال […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی شرکت تعاونی مشارکتی است که عده‌ای از افرادی که هم‌صنف هستند یا تناسبی مشابه دارند مثلاً همسایه، دوست، خویشاوند یا همشهری هستند. برای […]
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸
مزایای شرکت هلدینگ

شرکت هلدینگ

شرکت هلدینگ شرکت هلدینگ، شرکتی است که از طریق مالکیت سهام فعالیت‌های شرکت‌های تابعه خود را کنترل می‌کند ولی خود، فعالیت تجاری انجام نمی‌دهد. شرکت هلدینگ […]
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۸

تغییر نام شرکت سهامی خاص

درصورت تصمیم به تغییر نام شرکت باید ۵ نام پیشنهادی از طریق تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکت ها اعلام شود و بعد از بررسی و تایید شدن یکی از نام ها، تغییر نام شرکت صورت میگیرد.
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۸
ثبت شرکت پستی

ثبت شرکت پستی

ثبت شرکت پستی ثبت شرکت پستی به منظور تشکیل شرکت پستی و اعمال سیاست جامع در زمینه برنامه‌ریزی، تأسیس، تجهیز، گسترش و بهره‌برداری واحدهای پستی هماهنگ […]© 2018 ثبت شرکت | ثبت برند | ثبت نارین