ثبت شرکت

قرارداد بین اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام کارهای تجاری تحت قوانین ثبت شده می باشد. بنا بر ماده ۱۹۵ قانون تجارت: ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. برابر قانون ثبت اسناد، ثبت شرکت نامه ها نیز اجباری می باشد. در این نوشته اطلاعاتی درباره آموزش انواع ثبت شرکت در ایران، مدارک مورد نیاز آن ها، هزینه ها و مراحل هر کدام توضیحات مختصر و مفیدی ارائه می دهیم.

 

ثبت شرکت

ثبت شرکت با ثبت نارین

 

 

شرکت ها در ایران به ۲ دسته شرکت تجاری و شرکت مدنی تقسیم بندی می شوند:

 

شرکت تجاری

نوعی از شرکت می باشد که تحت سیطره ی قوانین تجارتی تشکیل می گردد و هدف از ایجاد آن جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا می باشد و کلیه ی فعالیت های شرکت پیرامون امور تجاری و بازرگانی شکل می گیرد. شرکت های تجاری به ۷ شاخه زیر تقسیم بندی می شوند که ما آن ها را اصطلاحا به عنوان نوع شرکت می شناسیم.

 ۱– سهامی (شرکت های سهامی خاص و عام)

 ۲ – با مسئولیت محدود

 ۳ – تضامنی

 ۴ – شرکت مختلط غیر سهامی

 ۵ – مختلط سهامی

 ۶ – نسبی

 ۷ – تعاونی تولید و مصرف

 

 شرکت مدنی

شرکتی است که به موجب قرارداد بین دو یا چند نفر برای کسب درآمد از طریق فعالیت مشترک تشکیل می شود. از سهم الشرکه ی نقدی و غیرنقدی افراد حقیقی و حقوقی به وجود می آید با این تفاوت که مالکیت سرمایه به شخصیت حقوقی شرکت انتقال نمی یابد و هر شخص به طور جداگانه مالک سرمایه ی خود می باشد و امور به صورت مشارکتی اداره می گردد.

 

مهمترین شرکت هایی که در ایران ثبت می شوند:

انواع شرکت تجاری

انواع شرکت های تجاری

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود نوعی از شرکت های تجاری است. در شرکت با مسئولیت محدود میزان مسئولیت هر یک از شرکا به آورده آنها بستگی دارد. در این شرکت ها حداقل تعداد شرکا دو نفر است. نام شرکت نباید از نام شرکا گرفته شود. شرکت با مسئولیت محدود از طریق یک یا چند مدیر از داخل یا خارج شرکت اداره می شود. در ثبت شرکت با مسئولیت محدود بعد از پرداخت تمام سرمایه شرکت در حسابی به نام شرکت،  شرکت ثبت می شود. انتقال سهم شرکا با سند رسمی مقدور می باشد. در سه مورد شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی تفاوت دارد:

1-آورده شرکا در شرکت با مسئولیت محدود به سهم الشرکه تقسیم می شود.

2-حداقل تعداد اعضای شرکت با مسئولیت محدود دو نفر است.

3-در شرکت با مسئولیت محدود برای رسیدگی به امور شرکت و نظارت بر مدیران از هیئت نظاره استفاده می شود.

 

شرکت با مسئولیت محدود

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

شرکت با مسئولیت محدود

* تهیه مدارک ذکر شده در بالا

* مراجعه به سایت اداره ثبت شرکت ها و تکمیل اطلاعات خواسته شده

* انتخاب نام شرکت

* بررسی اطلاعات توسط کارشناسان حقوقی اداره ثبت شرکت

* تحویل مدارک و صورت‌جلسه‌های تنظیمی از طریق پست.

* ثبت شرکت و انتشار در روزنامه رسمی.

 

 

شرکت سهامی خاص

نوع دیگری از شرکت های تجاری می باشد. برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضا ۳ نفر است. حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت به میزان یک میلیون ریال می باشد. وجود ۲ بازرس در سهامی خاص الزامی است. وجود هر یک از سمت های مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس در سهامی خاص اجباری می باشد. شرکت های عمرانی، شهرداری که معمولا در مزایدات و مناقصات شرکت می کنند، شرکت سهامی خاص را انتخاب می کنند.

اعتبار هیات مدیره شرکت سهامی خاص ۲ سال خورشیدی و بازرسین ۱ سال مالیاتی می باشد و پس از انقضاء باید تمدید و یا تعویض شوند. (یعنی در کل حداقل ۳ عضو و ۲ بازرس برای ثبت سهامی خاص نیاز می باشد.)

 

شرکت دانش بنیان

شرکت هایی هستند که می توانند از طریق فروش فناوری (خدمات) به درآمد و سود برسند. عموما برای ثبت شرکت دانش بنیان، سهامی خاص مناسب تر است. اعضای شرکت دانش بنیان می بایست بدین گونه چیده شوند:

  – حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره باید مدرک کارشناسی ارشد به بالا و یا اختراعی ثبت شده داشته باشند و یا عضو هیئت علمی دانشگاه باشند.

  – معاف از پرداخت مالیات، عوارض و گمرک به مدت ۱۵ سال می باشد.

  – اهداف شرکت دانش بنیان جذب و تبدیل ایده ها به محصول و مشاغل پایدار، تجاری سازی یافته های پژوهشی و تحقیقاتی، حمایت و هدایت در جهت سودآوری و تولید فناوری های برتر است.

 

شرکت تضامنی

تحت نام مخصوصی جهت انجام امور تجاری بین ۲ یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. به طوری که اگر دارایی شرکت برای ادای قروض و تعهدات شرکت کافی نباشد هریک از اعضای شرکت به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات شرکت در مقابل افراد ثالث است.

 

شرکت مختلط غیرسهامی

برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی بین ۱ یا چند نفر شریک ضامن و ۱ یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

 

شرکت مختلط سهامی

تحت نام مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

 

شرکت نسبی

شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی بین ۲ یا چند نفر تشکیل می گردد و مسئولیت هریک از شرکاء به میزان سرمایه ی آنها در شرکت می باشد.

 

شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکتی است که با اهداف هفت گانه ی مندرج در قانون بخش تعاونی با قید واژه ی تعاونی تشیل می شود و جهت تشکیل آن حدقل ۷ نفر با تابعیت ایرانی باید حضور داشته باشد.

 

مزایا و معایب ثبت شرکت

در قسمت قبل به این مساله اشاره نمودیم که دو شریک با هم تجارت خود را را اداره می کنند. ولی کسب و کار آن ها رسمی نمی باشد، حال این سوال پیش می آید که رسمی نبودن یک فعالیت اقتصادی به چه معناست؟

اولین مساله ای که در هر شراکتی که امکان دارد به وجود آید، تقسیم سود بین شرکا است. در اکثر مواقع به درستی انجام نمی پذیرد، حال اگر آن ۲ نفر مورد مثال در اول کارشان شرکتی را به ثبت رسانیده بودند، به علت اینکه همه مسائل هنگام ثبت شرکت و تنظیم اوراق اداری در اساسنامه و شرکتنامه ذکر می شود، حال موقع تقسیم سود به مشکل نمی خوردند و می توانستند با سند و مدرک از حق خود دفاع کنند.

یکی دیگر از مزیت های ثبت، جلوه حقوقی، قانونی و رسمی به کسب و کار بخشیدن است. برای مثال برای شرکت در مناقصات ادارات و ارگان های دولتی به آسانی به عنوان یک شخص حقوقی خود را معرفی نموده و در معاملات شرکت می کنید.

 

مراحل ثبت شرکت 

– تکمیل مدارک

برای شروع کار باید کپی مدارک شناسایی نفرات جهت شروع فرآیند ثبت شرکت برای کارشناسان ثبت نارین ارسال شود.

 

– انتخاب نام شرکت

در این مرحله شما با کمک مشاوران ما ۵ نام انتخابی خود را انتخاب میکنید، این اسامی باید حداقل ۳ سیلابی و فارسی باشند.


– تنظیم مدارک شرکت

این مرحله شامل تنظیم مدارک از جمله: اساسنامه، اظهارنامه، شرکت نامه، تقاضانامه و صورتجلسه می باشد. این مرحله کاملا تخصصی است و توسط کارشناسان ثبت نارین انجام می گردد.

 

– امضاء مدارک ثبتی

بعد از تنظیم مدارک توسط کارشناسان ما و ثبت در سامانه این مدارک باید توسط اعضا جهت ارسال به اداره ثبت امضاء شوند.

 

– ارسال مدارک به اداره ثبت

مدارک امضاء شده بعلاوه سوء پیشینه نفرات به اداره ثبت ارسال می گردد.

 

– دریافت آگهی

پس از ارسال مدارک و ثبت در اداره ثبت شرکت ها آگهی تاسیس صادر می گردد.

 

انتخاب نام شرکت 

اتتخاب نام شرکت نیز پیچیدگی خاص خود را دارد چون نام شرکت شما می بایست توسط اداره ثبت شرکت ها تایید گردد، اداره ثبت شرکتها نام درخواستی شما را به بقیه شرکت های موجود بررسی می کند که نام مشابه شرکت دیگری را انتخاب نکرده باشید و اینکه این اسامی در لغت نامه دهخدا موجود هست یا خیر. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه به راهنمای انتخاب نام شرکت مراجعه فرمایید.

 

مفقودی مدارک

اگر مدارک ثبتی شرکت مفقود شد چه باید کرد؟

از دست دادن، از بین رفتن و یا مفقود شدن مدارک یکی از موضوعاتی است که امکان دارد برای هر شرکتی اتفاق بیفتد. در این صورت چه باید کرد؟ در صورت از بین رفتن و یا مفقود شدن مدارک ثبتی شرکت، می توان برای اخذ المثنی مدارک ثبتی از طریق اداره ثبت شرکت ها اقدام نمود. نحوه ی درخواست اخذ المثنی مدارک ثبتی شرکت بدین گونه است که:

وکیل رسمی دادگستری به همراه فرم مربوط به اخذ المثنی مدارک ثبتی شرکت که باید به امضای کلیه اعضای هیئت مدیره رسیده باشد به انضمام مدارک هویتی تمام اعضاء هیئت مدیره، به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نموده و پس از واریز فیش و تحویل مدارک تکمیلی جهت اخذ المثنی مدارک ثبتی شرکت اقدام نماید. پس از تحویل مدارک به اداره، بخش مربوطه استعلام های لازم را انجام داده و پس از آماده نمودن مدارک درخواستی متقاضی، جهت تحویل آن ها اقدام می نماید.

 

 المثنی مدارک ثبتی شرکت ها شامل موارد زیر می باشد:

 

۱- با مسئولیت محدود: اساسنامه، تقاضانامه، شرکتنامه، صورتجلسه

۲- سهامی خاص: اساسنامه، اظهارنامه، صورتجلسه

۳- موسسه غیر تجاری: اساسنامه، اظهارنامه، صورتجلسه

 

در صورتی که هر یک از شرکت های سهامی خاص و یا سهامی عام لیست سهامداران، تعداد دقیق سهام و یا ارزش سهام خود را نداشته باشند، باید به این روش عمل نمایند: یکی از اشخاص دارای سمت و یا وکیل رسمی شرکت ابتدا به شورای حل اختلاف مراجعه نموده و جهت اخذ نامه از اداره مذکور خطاب به اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید سپس با در دست داشتن این نامه و مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نسبت به اخذ لیست مربوط اقدام دهند.

 

دریافت مجوز

برای ثبت چه شرکت هایی نیاز به دریافت مجوز داریم؟

برای اینکه لیست شرکت هایی که برای ثبت نیاز به دریافت مجوز دارد بسیار طولانی می باشد برای اینکه متوجه شوید آیا فعالیت مد نظر شما قبل از ثبت شرکت  نیاز به دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح را دارد یا خیر.

 

هزینه ثبت شرکت

هزینه های ثبت شرکت

حداقل هرینه برای ثبت شرکت با ثبت نارین

 

پس از اینکه اطلاعات لازم در مورد ثبت شرکت و مراحل آن را از این صفحه کسب کردید و تصمیم لازم را اتخاذ کردید، مهمترین مساله ای که پیش می آید، اطلاع از هزینه ها است تا بتوانید در مورد هزینه ها و دیگر مسائل تصمیم گیری نمایید. معیار های زیادی در تعیین هزینه ثبت شرکت دخیل است مثلا اگر موضوع شرکت کم باشد، هزینه روزنامه رسمی یک قیمت است، اگر موضوعات شرکت زیاد باشد، هزینه روزنامه رسمی گران تر خواهد شد. نه تنها روزنامه رسمی بلکه هزینه های دیگر نظیر وکیل، آگهی های ثبتی، واریزی های قانونی و… نیز نسب به نوع شرکت، تعداد اعضا، موضوعات شرکت و… متغیر و متفاوت خواهد بود. لذا جهت اطلاعات دقیق از هزینه ها با همکاران ما تماس حاصل نمایید.

از جمله کارهایی که پس از ثبت باید انجام دهید، معرفی شرکت خود به سازمان امور مالیاتی و دارایی و پلمب دفاتر مالیاتی به طور سالانه می باشد.

 

ثبت نارین مشاور شما در تمام مراحل می باشد، برای دریافت مشاوره رایگان در زمینه ثبت شرکت با ما تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

 

 

6 دیدگاه ها

  1. سعید بهمنی گفت:

    سلام.وقت بخیر
    میشه راجبه شرایط و هزینه ثبت شرکت در سال ۱۴۰۱ توضیح بدید؟

  2. ناشناس گفت:

    ثبت شرکت محدود یا خاص بهتر هست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها