پلمب دفاتر

بر اساس ماده ۶ قانون تجارت، همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پس از ثبت شرکت جهت اظهار هزینه ها و درآمدهای خود به دفاتر پلمب نیاز دارند. پلمب دفاتر به صورت دفتر کل و روزنامه می باشند که بر حسب کارکرد ۵۰-۱۰۰-۲۰۰ برگی می باشند. تمامی شرکت ها در صورتی که کارکردی داشته باشند جهت مشخص نمودن عملکرد مالی خود موظف به تکمیل این دفاتر هستند، عدم اخذ، تکمیل و ارایه این دفاتر باعث دریافت امتیاز منفی شرکت خواهد شد. در صورت عدم فعالیت شرکت، اعلام آن به دارایی، به این صورت است که دفاتر پلمب شده خود را به صورت سفید یا خالی به حوزه دارایی شرکت تسلیم کند.

نامگذاری این دفاتر، به این دلیل است که کلیه صفحات این دفاتر در ثبت شرکت ها پلمب می شوند. به این صورت که در ابتدا تمامی صفحات شماره گذاری می شود. سپس شماره ثبت شرکت و مهر اداره مربوطه در آن درج می شود. امکان هیچ گونه جابه جایی و تغییر اطلاعات در این دفاتر وجود نخواهد داشت.

پلمب دفاتر

دفتر روزنامه

دفتری است که در آن ریز هزینه ها و سود و زیان به صورت روزانه وارد می شود.

 

 

دفتر کل

دفتر کل دفتری است که درآن ریز هزینه ها ی دفتر روزنامه به صورت هفتگی درآن وارد می شود.

نکته: دفاتر قانونی مورد تایید سازمان امور مالیاتی، دفاتری هستند که مطابق مقررات مواد ۱۱و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ در اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور اقتصادی و دارایی پلمب گردد.

 

 

زمان اخذ دفاتر

جهت اخذ دفاتر پلمب شده هر ساله، باید از سال قبل، (در واقع پیش از شروع سال مالی جدید) اقدام به دریافت کرد. برای مثال برای دریافت پلمب دفاتر سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفند سال ۱۴۰۱ باید اقدام کرد. مگر اینکه تمامی صفحات دفاتر، پیش از پایان سال مالی تمام شده و نیاز به دفاتر جدید باشد. در اینصورت می توانند دفاتر جدید اخذ کنند.

 

 

ضرورت پلمب دفاتر تجاری

پلمب دفاتر قانونی یا به عبارت دیگر پلمب دفاتر تجاری یکی از مهمترین وظایف تجار است. در اولین ماده های قانون تجارت قانونگذار به تفصیل به این موضوع پرداخته است. طبق ماده 14 قانون تجارت دفاتر مذکور در ماده۶ (یعنی دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و دفتر کپیه) و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود بکار می برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت.

با توجه به قانون تجارت، قوانین مالیاتی و همچنین رویه اداره مالیات، هر تاجری اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی موظف است نسبت به وظایف قانونی مالیاتی خود در زمان مقرر اقدامات لازم را به عمل آورد. از جمله مهمترین این وظایف و اقدامات، اخذ سالانه پلمب دفاتر قانونی و تنظیم و تحریر این دفاتر طبق قانون اداره مالیات است. انجام این اقدامات طبق قانون و در موعد مقرر کاملا به نفع شخص خواهد بود.

با توجه به قوانین مالیاتی امکان معافیت مالیاتی برای شخص وجود خواهد داشت. مشروط به آنکه شخص به وظایف خود طبق قانون در موعد مقرر عمل کرده باشد. در غیر این صورت علاوه بر آنکه از معافیت بهره مند نمی شود، در صورت عدم ارائه دفاتر، جریمه ای معادل ۲۰% مالیات و در صورت رد دفاتر جریمه ای معادل ۱۰% مالیات برای شخص در نظر گرفته خواهد شد. در بعضی موارد مبالغ بسیار سنگینی است.

 

 

لزوم نگهداری اسناد و مدارک دفاتر قانونی

آیا با توجه به ماده ۱۳ قانون تجارت نگهداری اسناد و مدارک مثبته دفاتر قانونی شرکت ها از جمله فاکتورهای فروش روزانه و اسناد حسابداری به مدت ده سال (۱۰) الزامی است یا خیر؟

طبق دستور ماده ۱۳ قانون تجارت درباره نگهداری دفاتر تجاری به مدت ۱۰ سال بر این مبنی است:

در صورت استناد به مندرجات دفاتر در مراجع صالح یا نیاز به حسابرسی و بررسی امور تجاری، دفاتر تجاری دردسترس باشد. شرط اعتبار دفاتر این است که مطابق قانون تجارت مرتب شده باشد. لازمه تشخیص این امر ملاحظه و بررسی اسناد و مدارک مربوط و مطابقت آن ها با مندرجات دفاتر است. لذا تامین مقصود و منظور مقنن از نگهداری دفاتر بدون حفظ و نگهداری اسناد و مدارک مزبور نظیر فاکتورها و اسناد حسابداری مقدور نیست. در نتیجه به نظر می رسد ماده ۱۳ قانون تجارت ناظر به نگهداری این قبیل اسناد نیز می باشد. (مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی، از سال ۱۳۵۸ به بعد، روزنامه رسمی۱۳۶۸)

به بیان ساده تر می توان می گفت: تمامی اسناد و فاکتورهایی که در دفاتر قانونی به ثبت می رسند، باید به ترتیب تاریخ مرتب و نگهداری شوند. در موعد مقرر سازمان امور مالیاتی با ارسال دعوتنامه، شخص حقیقی یا حقوقی مربوطه را فرا می خواند. تمامی دفاتر تجاری و اصل سندهای ثبت شده در آن باید به سازمان مربوطه تحویل شود. در غیر این صورت سندهای ثبت شده در دفاتر تجاری بی اعتبار است.

 

 

ثبت نارین مشاور شما در تمام مراحل می باشد، برای دریافت مشاوره رایگان در زمینه ثبت شرکت با ما تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

1 دیدگاه

  1. […] اولین اقدام بعد از ثبت اخذ پلمپ دفاتر مالی شرکت می‌باشد، که در صورت عدم تهیه آن جریمه […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها