گواهی عدم سوء پیشینه

حذف گواهی عدم سوء پیشینه از روند ثبت شرکت

 

حذف سوء پیشینه برای ثبت شرکت

 

 

همانطور که می‌دانیم، روند ثبت شرکت‌ نیازمند تهیه مدارک و ارسال آن به اداره ثبت شرکت‌هاست. یکی از این مدارک ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای ثبت شرکت، توسط کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت است.

به طور مثال در شرکت‌های سهامی خاص تسلیم مدارک زیر به اداره ثبت شرکت‌ها ضروری است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت‌های سهامی

تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.

تکمیل دو نسخه اظهار‌نامه شرکت سهامی خاص مشعر بر تعهد کلیه سهام

گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.

تعیین اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی

در صورتی‌که اعضاء هیئت مدیره یا سهام‌داران اشخاص حقوقی باشند: ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی

در صورت داشتن سهام‌دار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی، ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالت‌نامه و اختیار‌نامه وکیل سهام‌دار خارجی

ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت

ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نبوده و هیچ‌گونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیر‌عاملی وجود ندارد.

ارائه اقرار‌نامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچ‌گونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی‌کنند.

تسهیل فرآیند ثبت شرکت‌ها، گامی نوین در رونق کسب و کار

 

این نکته لازم به ذکر است که مدت زمان صدور گواهی عدم سوء پیشینه ۵ الی ۳۰ روز است و این امر، فرآیند ثبت شرکت را با مشکل مواجه می‌کند.

به همین منظور، برای رفع این مشکل و کوتاه‌تر شدن فرآیند ثبت شرکت، ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای ثبت شرکت حذف شد.

 

حذف ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای ثبت شرکت‌، به این معنا نیست که همه افراد از جمله کسانی که دارای سوء پیشینه کیفری هستند، می‌توانند اقدام به ثبت شرکت نمایند؛ چرا که از لحاظ قانونی به واسطه سابقه کیفری، محرومیت از برخی حقوق اجتماعی برای این افراد به وجود می‌آید؛ که از جمله موارد آن، ثبت شرکت یا عضویت به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره است.

ابتکار عمل صرفا در نحوه ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای ثبت شرکت‌ است؛ با این توضیح که پیش از این متقاضی موظف بود از طریق پلیس +۱۰ اقدام به گرفتن و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای ثبت شرکت‌ به اداره ثبت نماید، ولی در حال حاضر اداره ثبت شرکت‌ها از طریق استعلام، گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای ثبت شرکت‌ها را احراز می‌نماید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها