رتبه مشاور مهندسی آب

رتبه مشاور مهندسی آب

رتبه مشاور مهندسی آب

شرکت های مشاور مهندسی آب و فاضلاب جهت تعیین صلاحیت شرکت باید توسط معاونت راهبردی رئیس جمهور اقدام کنند. برای اخذ و ارتقا رتبه های مشاور مهندسی آب با توجه به فعالیت و تخصص شرکت مورد تحقیق و ارزیابی قرار می گیرند. رتبه مشاور مهندسی آب در سه پایه است. رتبه یک بالاترین رتبه را معرفی می کند. برای با اخذ رتبه بالا شرکت در مناقصات و پروژه های دولتی برای مشاور فراهم می شود.

 

رتبه مشاور مهندسی آب

رتبه مشاور مهندسی آب

 

رتبه مشاور مهندسی آب

توانایی و شایستگی شرکت ها در انجام پروژه ها به صورت حرفه ای با رتبه شرکت تعیین می شود. رتبه شرکت ها نشان دهنده اطمینان و مهارت شرکت است. اخذ رتبه مشاور مهندسی آب، فقط وجهه عمومی ندارد و شرکت با کسب رتبه با نهادها و سازمان های دولتی بزرگ قراردادهای همکاری می بندد. همچنین باعث جلب اعتماد سرمایه گذاران و شرکت ها می شود. با ارتقا رتبه رقابت با سایر شرکت ها هم آسان تر می شود.

برای اخذ رتبه مشاور آب ابتدا باید در اداره ثبت شرکت ها شرکت ثبت کنید. شرکت نباید ممنوعیت یا محرومیت از ارائه خدمات مشاوره فنی داشته باشد. اعضای شرکت در سازمان استان نباید عضو باشند. همچنین اعضا نباید در شرکت های پیمانکاری عضو باشند. مدیران شرکت نباید در دستگاه های دولتی اشتغال داشته باشند.

 

 

تخصص های گروه مهندسی آب

در گروه مهندسی آب، رتبه بندی مشاوران در چهار تخصص سدسازی، شبکه های آبیاری و زهکشی، تاسیسات آب و فاضلاب، حفاظت و مهندسی رودخانه است. این تخصص ها و موضوع فعالیت هر یک از آنها به شرح زیر است:

 

 

سدسازی

مطالعه در خصوص امکانسنجی فنی و اقتصادی، مطالعات منابع آب های سطحی و زیرزمینی، مهندسی روزخانه، کنترل و دفع سیلاب ها و اصلاح مسیر رودخانه، برنامه ریزی و اقتصاد آب، تاسیسات انحراف آب، یکپارچه سازی منابع آب های سطحی و زیرزمینی، طراحی سامانه جمع آوری و رفع آب های سطح شهری در شرح خدمات رتبه بندی مشاوران در گروه مهندسی آب، انجام خدمات مهندسی سدهای خاکی و بتنی برای ذخیره و کنترل آب و تولید نیرو، تونل، نیروگاه های آبی و سازه های جانبی، سایر ابنیه و تاسیسات وابسته به سدسازی.

 

 

تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی

برنامه ریزی و اقتصاد آب، مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی، تاسیسات انحراف آب، مطالعه و طراحی شبکه های آبرسانی، مطالعه در خصوص منابع آب های سطحی و زیر زمینی، تلفیق منابع آب، آبرسانی سطحی و زیر زمینی، بندهای انحرافی تا ارتفاع پنج متر، آبیاری تحت فشار و تاسیسات وابسته، تغذیه مصنوعی، مطالعات و طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی (درجه سه و چهار).

 

 

تخصص تأسیسات آب و فاضلاب

جمع آوری انتقال آب، شبکه های توزیع آب، مخازن، تلمبه خانه های آب و نمک زدایی و ابنیه مرتبط، انجام مطالعات و تهیه طرح های خطوط جمع آوری، محاسبه نشست فیزیکی و نشست یابی شبکه های آب شهری، مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی، جمع آوری و انتقال آب های سطحی، طراحی سیستم های نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات Scada و برنامه ای و سیستم های تله متری و کنترل از راه دور و استفاده از پساب تصفیه شده، جمع آوری و انتقال فاضلاب های شهری و صنعتی و تصفیه خانه های مربوطه.

 

 

تخصص حفاظت و مهندسی رودخانه

مطالعه در خصوص حفاظت رودخانه و مهندسی آن، برنامه ریزی و مدیریت بهره برداری از رودخانه، تاسیسات انحراف آب، مطالعه کنترل سیلاب، سیستم های هشدار سیل، نظام نامه سیلاب، مطالعه پیرامون حفاظت سواحل

 

 

اولویت رشته های تحصیلی برای اخذ رتبه مشاور مهندسی آب

برای پرسنل امتیازآور شرکت ها ی مشاور مهندسی آب در هر حوزه تخصصی، امتیاز و اولویت هایی در نظر گرفته شده است. ضریب اولویت رشته های تحصیلی اعضای شرکت باعث کاهش یا افزایش امتیاز شرکت می شود. برای اخذ رتبه سه مشاور باید مدیرعامل دارای اولویت یک باشد. یکی از افراد امتیازآور باید دارای مدرک تحصیلی با اولویت دو باشد. یکی از اعضای شرکت فارغ التحصیل یکی از رشته های تحصیلی با اولویت سه باشد. رتبه بندی مشاور رشته ها با یکدیگر متفاوت هستند. کلیه رشته ها با یک فرمول محاسبه نمی شوند. در ادامه به توضیح در خصوص اولویت بندی رشته مهندسی آب می پردازیم.

 

 

سدسازی

*ضریب اولویت یک: عمران، راه و ساختمان، سازه

*ضریب اولویت دو: عمران آب، هیدرولیک، سازه های آبی، آبیاری، آب و خاک، آبیاری و زهکشی، تأسیسات آبیاری، منابع آب، مکانیک خاک، زمین شناسی

*و ضریب اولویت سه: مکانیک، الکترومکانیک، تأسیسات، مهندسی رودخانه، اقتصاد، زلزله، معدن

 

سدسازی

سدسازی

 

شبکه های آبیاری و زهکشی

ضریب اولویت تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی به شرح زیر است:

*یک: عمران – راه و ساختمان، عمران آب، سازه های آبی، آبیاری، آب و خاک، آبیاری و زهکشی، تأسیسات آبیاری،

*دو: مکانیک، الکترومکانیک، تاسیسات، منابع آب، مکانیک خاک، زمین شناسی، کشاورزی عمومی، خاک شناسی، نقشه برداری، سازه

*سه: الکترونیک، برق، ابزار دقیق، سیستم کنترل، مدیریت ساخت، برنامه ریزی آب، صنایع، مهندسی رودخانه، اقتصاد، ژئوفیزیک، محیط زیست، بهداشت محیط، زلزله، معدن

 

شبکه های آبیاری و زهکشی

شبکه های آبیاری و زهکشی

 

تاسیسات آب و فاضلاب

ضریب اولویت تخصص تاسیسات آب و فاضلاب به شرح زیر است:

*۱: عمران – راه و ساختمان، عمران آب، سازه های آبی، مکانیک، الکترومکانیک، تاسیسات، سازه

*۲: آبیاری، آب و خاک، آبیاری و زهکشی، تاسیسات آبیاری، مهندسی شیمی

*۳: منابع آب، مکانیک خاک، زمین شناسی، الکترونیک، برق، ابزار دقیق، سیستم کنترل، مدیریت ساخت، برنامه ریزی آب، صنایع، مهندسی رودخانه، اقتصاد، ژئوفیزیک، کشاورزی عمومی، خاک شناسی، نقشه برداری محیط زیست، بهداشت محیط، زلزله، معدن

 

تاسیسات آب و فاضلاب

تاسیسات آب و فاضلاب

 

حفاظت و مهندسی رودخانه

*اولویت ۱: عمران-راه و ساختمان، عمران آب، سازه های آبی، آبیاری، آب و خاک، آبیاری و زهکشی، تاسیسات آبیاری، مهندسی رودخانه

*ضریب اولویت ۲: سازه، ژئوفیزیک، محیط زیست، بهداشت محیط

*اولویت ۳: مکانیک، الکترومکانیک، تاسیسات، منابع آب، مکانیک خاک، زمین شناسی، الکترونیک، برق، ابزار دقیق، سیستم کنترل، مدیریت ساخت، برنامه ریزی آب، صنایع

 

رتبه مشاور آب

رتبه مشاور آب

 

مراحل دریافت رتبه مشاور آب

ابتدا باید ثبت شرکت کرد. شرکت در قالب مسئولیت محدود یا سهامی خاص می تواند فعالیت کند. سپس باید کد اقتصادی دریافت کرد. گذرواژه و پسورد برای ورود به سامانه ساجات دریافت کرد. سپس صلاحیت و اعتبار شرکت سنجیده می شود. بعد از اعتبارسنجی گذرواژه ی مخصوصی به شرکت ارائه می شود. در مرحله بعد باید مدارک لازم را وارد سامانه کرد. بعد از بررسی کارشناسان اداره ثبت شرکت تاییدیه نهایی اعلام می شود.

 

 

مدارک مورد نیاز اخذ رتبه مشاور مهندسی آب

*کپی و اصل مدارک هویتی اعضای هیات مدیره شرکت

*اصل مدارک هویتی مدیر عامل و کپی آن

*کپی و اصل اساسنامه‌ شرکت

*شرکتنامه و اظهارنامه اصلی شرکت

*آخرین تغییرات روزنامه‌ رسمی شرکت

* اظهارنامه مالیاتی همراه با گزارش حسابرسی رسمی

*آخرین نسخه‌ای که نشان می‌دهد حق بیمه شرکت و کارکنان پرداخت شده‌اند.

*فهرست بیمه تمامی کارکنان

*صورت جلسه مجمع عمومی شرکت به همراه صورت جلسه تعیین اعضای هیئت مدیره

*اخذ کد اقتصادی شرکت

*کپی تمام قراردادهای چند سال گذشته و همچنین ترازنامه شرکت

*ارائه سند مالکیت شرکت یا اجاره نامه رسمی مورد تایید سردفتر اسناد رسمی

*گواهینامه های تحصیلی اعضای رسمی و مهم شرکت

*سربرگ رسمی شرکت

*گواهی اشتغال به کار کارکنان و داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه

 

 

 

ارتقا و تمدید رتبه مشاور آب و فاضلاب

با ارتقا رتبه، شرکت ها دارای اعتبار بیشتر و سرمایه افزون تر و رزومه ای قوی تر مش شوند. برای مراوده با شرکت های خارجی و داخلی شرکت ها اقدام به ارتقا رتبه می کنند. برای ارتقا رتبه بعد از اخذ رتبه مشاور آب، هر کدام از مهندسین شرکت باید حداقل سه سال سابقه کاری داشته باشند. این مهندسین باید حداقل دارای تخصص لازم و دانش کافی برای ارائه خدمات مشاوره ای به شرکت های مختلف باشند. حدود سه تا پنج نفر از کارکنان شرکت باید دارای مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط با خدمات مشاوره ای باشند. اعضای هیات مدیره نباید کارمند دولت باشند. اعضا نباید سو پیشینه و کیفر قانونی داشته باشند. دو سوم اعضای هیات مدیره باید اعضای قبلی باشند.

کلیه شرکت ها باید هر دو سال یکبار اقدام به تمدید رتبه شرکت خود کنند. برای تمدید رتبه افراد امتیازآور باید در شرکت مشغول به کار باشند. شرایط و مراحل تمدید رتبه بندی دقیقا مانند مراحل رتبه بندی شرکت مشاور آب است. باید تمام مدارک لازم را مجددا در سامانه ساجات آپلود کنید. در صورت دریافت کلیه تاییدیه ها درخواست خود را ثبت کنید.

 

 

 

 

ثبت نارین مشاور شما در تمام مراحل می باشد، برای دریافت مشاوره رایگان در زمینه ثبت شرکت با ما تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.



©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها