نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص باید با وجود حداقل ۳ نفر سهام‌دار تشکیل شود. در زمان تاسیس تعداد سهام و ارزش اسمی هر سهم در اساسنامه شرکت قید شود. این تعداد سهام بین اعضاء هیئت‌مدیره و سهامداران تقسیم می‌شود. این تعداد سهام در شرکت سهامی‌خاص طبق قانون تجارت قابل انتقال و خرید و فروش است. برای انجام این کار باید صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده تنظیم شود و به امضاء تمامی سهامداران و اعضاء شرکت برسد. برای نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص با ما همراه باشید.

 

 

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

اخیرا نقل‌ و‌ انتقال سهام بعد از تنظیم صورت‌جلسه لازم در سازمان امور‌مالیاتی محل تاسیس شرکت به ثبت برسد. تمامی اعضاء انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده سهام با در‌دست داشتن مدرک شناسائی به این سازمان مراجعه و با امضاء فرم نقل و انتقال سهام رضایت خود را اعلام کنند. بعد از آن گواهی معتبر سازمان امور مالیاتی که تعداد سهام انتقال یافته و تعداد سهم جدید هر فرد را نشان می‌دهد به همراه نسخه‌‌ای از صورت‌جلسه به اداره ثبت ارسال می‌شود و نقل‌ و‌ انتقال سهام در شرکت سهامی خاص انجام می شود.

 

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص


 

 

مدارک مورد نیاز نقل‌و‌انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

     ۱- ارائه اصل صورت‌جلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه یا صورت‌جلسه هیأت مدیره با امضاء هیأت مدیره. (درصورتیکه اساسنامه شرکت نقل‌ و‌ انتقال سهام را منوط به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده یا هیأت مدیره نموده باشد.)

      ۲- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

      ۳- ارائه برگ گواهی پرداخت مالیات نقل‌ و‌ انتقال. (موضوع تبصره ماده ۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم)

      ۴- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی خریداران سهام درصورتیکه سهامداران جدید شخص حقیقی باشد .

     ۵- ارائه تصویر اگهی تأسیس و آگهی آخرین مدیران و برگ نمایندگی نماینده شخص حقوقی، با اذن خرید سهم و درصورتیکه فروشنده شخص حقوقی باشد ارائه برگ نمایندگی با اذن فروش سهم. (درصورتیکه خریداران سهام اشخاص حقوقی باشند.)

      ۶- در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت (ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می‌باشد.

      ۷- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی ‌باشد ارائه صورت‌جلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می‌باشد.

     ۸- در مواردی که شرکت، تصویر دفتر ثبت سهام مصدق شده مبنی بر نقل‌ و‌ انتقال سهام را به امضاء هیأت مدیره و خریدار و فروشنده ارائه نماید، ارائه صورتجلسه هیأت مدیره نیاز نمی‌باشد.

      ۹- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

نکات کلیدی

       * صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه نسخ و صفحات آن باید به امضای هیات رئیسه و خریدار و فروشنده برسد.

       * یک نسخه از صورتجلسه مذکور تحویل دارایی مربوطه برای محاسبه و تعیین مالیات بر نقل‌ و‌ انتقال شود. پس از واریز مالیات برگ مفاصا حساب مالیات بر نقل‌ و‌ انتقال به همراه صورت جلسه ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج شود.

       *در صورتی که اجازه نقل‌ و‌ انتقال وفق اساسنامه شرکت جزء وظایف هیات مدیره شرکت باشد، هیات مدیره با استفاده از نمونه صورتجلسه ضمیمه نسبت به تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه اعلام و موافقت اقدام نماید.

       *در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شود، رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹) الزامی است.

       *با حضور اکثریت سهامداران مجمع تشکیل شده و اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورتجلسه تحویل اداره پست می شود.

      *نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تأیید و به همراه صورتجلسه تحویل اداره پست شود.

       *لیست سهامداران بعد از نقل‌ و‌ انتقال ارائه شود.

       *کپی شناسنامه و کارت ملی سهامداران جدید (در صورتیکه شخص حقیقی ایرانی باشد.)

       *گذرنامه و ترجمه آن (در صورتیکه شخص حقیقی خارجی)

       *آگهی تاسیس و آخرین تغییرات و برگ نمایندگی (درصورتیکه شخص حقوقی ایرانی سهامدار باشد.)

       *برگ نمایندگی نماینده شخص حقوقی اصل و ترجمه با تایید اداره فنی قوه قضائیه. (درصورتیکه شخص حقوقی خارجی سهامدار باشد.)

 

 

 

ثبت نارین مشاور شما در تمام مراحل می باشد، برای دریافت مشاوره رایگان در زمینه ثبت شرکت با ما تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها