ثبت شرکت تعاونی
مرداد ۱۱, ۱۴۰۰
تغییرات هیئت مدیره سهامی خاص
تغییرات هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص
مرداد ۱۹, ۱۴۰۰

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص باید با وجود حداقل ۳ نفر سهام دار تشکیل شود. در زمان تاسیس شرکت سهامی خاص تعداد سهام و ارزش اسمی هر سهم در اساسنامه شرکت قید و این تعداد سهام بین اعضاء هیئت مدیره و سهامداران تقسیم میشود. این تعداد سهام در شرکت سهامی خاص طبق قانون تجارت قابل انتقال و خرید و فروش می باشد که برای انجام این کار باید صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تنظیم گردد و به امضاء تمامی سهامداران و اعضاء شرکت برسد.

در چند سال اخیر برای شرکت های سهامی خاص این قانون به ثبت رسیده است که باید نقل و انتقال سهام بعد از تنظیم  صورتجلسه لازم در سازمان امور مالیاتی محل تاسیس شرکت به ثبت رسیده و تمامی اعضاء انتقال دهنده و انتقال گیرنده سهام با در دست داشتن مدرک شناسائی معتبر به این سازمان مراجعه و با امضاء فرم نقل و انتقال سهام رضایت خود را نسبت به نقل و انتقال سهام اعلام نمایند.

بعد از آن گواهی معتبر سازمان امور مالیاتی که تعداد سهام انتقال یافته و تعداد سهم جدید هر فرد را نشان می دهد به همراه نسخه ای از صورتجلسه به اداره ثبت ارسال می شود و نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص انجام می گیرد.

نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص

مدارک مورد نیاز نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

۱- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه یا صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء هیأت مدیره ( درصورتیکه اساسنامه شرکت نقل و انتقال سهام را منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده یا هیأت مدیره نموده باشد)

۲- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران .

۳- ارائه برگ گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال ( موضوع تبصره ماده ۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم )

۴- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی خریداران سهام درصورتیکه سهامداران جدید شخص حقیقی باشد .

۵- ارائه تصویر اگهی تأسیس و آگهی آخرین مدیران و برگ نمایندگی نماینده شخص حقوقی، با اذن خرید سهم و درصورتیکه فروشنده شخص حقوقی باشد ارائه برگ نمایندگی با اذن فروش سهم (درصورتیکه خریداران سهام  اشخاص حقوقی باشند

۶- در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت(ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

۷- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

۸- در مواردیکه شرکت, تصویر دفتر ثبت سهام مصدق شده مبنی بر نقل و انتقال سهام را به امضاء هیأت مدیره و خریدار و فروشنده ارائه نماید , ارائه صورتجلسه هیأت مدیره نیاز نمی باشد .

۹- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

نکات کلیدی

  • صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه نسخ و صفحات آن به امضای هیات رئیسه و خریدار و فروشنده برسد.
  • یک نسخه از صورتجلسه مذکور تحویل دارایی مربوطه برای محاسبه و تعیین مالیات بر نقل و انتقال شود و پس از واریز مالیات برگ مفاصا حساب مالیات بر نقل و انتقال بهمراه صورتجلسه ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.
  • در صورتی که اجازه نقل و انتقال وفق اساسنامه شرکت جزء وظایف هیات مدیره شرکت باشد هیات مدیره با استفاده از نمونه صورتجلسه ضمیمه نسبت به تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه اعلام و موافقت اقدام نماید.
  • در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹) الزامی است.
  • در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورتجلسه تحویل اداره پست شود.
  • نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تأیید و به همراه صورتجلسه تحویل اداره پست شود.
  • ارائه لیست سهامداران بعد از نقل و انتقال
  • ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی سهامداران جدید ( در صورتیکه شخص حقیقی ایرانی  باشد) ارائه کپی مصدق  گذرنامه و ترجمه آن ( در صورتیکه شخص حقیقی خارجی )و ارائه آگهی تاسیس و آخرین تغییرات و برگ نمایندگی (درصورتیکه شخص حقوقی ایرانی  سهامدار باشد) و ارائه آگهی تاسیس و آخرین تغییرات و ارائه برگ نمایندگی نماینده شخص حقوقی اصل و ترجمه  با تایید اداره فنی قوه قضائیه (درصورتیکه شخص حقوقی خارجی سهامدار باشد)

 

با توجه به تخصصی بودن تنظیم صورتجلسه مربوط به نقل و انتقال سهام شرکت پیشنهاد میکنیم ، این کار را به کارشناسان
متخصص ما در واحد ثبت تغییرات  ثبت نارین بسپارید.
۰۲۱۸۸۲۳۱۰۰۲

 ©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها