تغییر موضوع فعالیت
تغییرات موضوع فعالیت در شرکت سهامی خاص
نوامبر 30, 2021
انواع مجامع عمومی و وظایف آن ها
دسامبر 5, 2021

ثبت شرکت نسبی

ثبت شرکت نسبی

نام این نوع شرکت از سطح مسئولیت شرکای آن اقتباس شده است. طبق ماده ی ۱۸۳ قانون تجارت«شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است» لذا در این نوع شرکت مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان می باشد.

شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی، شرکا در مقابل طلبکاران متضامناَ مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی به شرح ماده ی ۱۸۶ است به طوریکه: «اگر دارائی شرکت نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تادیه ی قروض شرکت است» مثلاَ شرکتی که بین چهار نفر تشکیل می شود که اولی نصف سرمایه ی آن را پرداخته و دومی ربع آن را و دو نفر باقی مانده متساویاَ ربع دیگر را،اگر قروض شرکت بیش از سرمایه ی آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه،شریک اول مسئول پرداخت نصف قروض و دومی یک ربع آن و دو نفر دیگر هر یک، یک هشتم آن را خواهند بود.

ثبت شرکت نسبی

به موجب ماده ی ۱۸۴ در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد، بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شد عبارتی از قبیل (شرکا) و یا (برادران) ضروری است؛ بنابراین مانند شرکت تضامنی، در اسم شرکت باید نام شریک یا شرکایی قید شده و اسم هر یک که برده نمی شود باید شریک مخفی تحت عنوان شرکا و یا برادران ذکر شود .

بنابراین اسم شرکت به اشکال ذیل می تواند باشد:

شرکت نسبی احمد و حسن و حسین یا شرکت نسبی احمد و شرکا و یا شرکت نسبی حسن و برادران یا حسین و پسران و نظایر این ها.
در قانون تجارت، ارکان شرکت نسبی تعریف نشده است ولی از چند ماده ای که به طور اجمال، موضوعات مربوط به اینگونه شرکت ها را مطرح می سازد اینچنین استنباط می گردد که ارکان اصلی شرکت عبارتند از:

الف- همه شرکا
ب- مدیر

مقررات مربوط به مدیریت شرکت نسبی عیناَ شبیه به شرکت تضامنی است. بنابراین در شرکت نسبی حداقل یک مدیر به انتخاب شرکا و از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب می شود و مسئولیت حقوقی مدیر در مقابل شرکت، همچون مسئولیت وکیل است.
برای تشکیل شرکت نسبی می بایست اساسنامه و شرکتنامه تنظیم و سرمایه تماماَ پرداخت گردد و اگر غیر نقدی باشد ارزیابی و تحویل شود. مادامیکه سرمایه تماماَ پرداخت نشده شرکت به وجود نمی آید. در اساسنامه و شرکتنامه و اگر یکی باشد بعنوان قرارداد شرکت نسبی، مقررات مربوط به اداره¬ی شرکت و روابط شرکا تعیین گردد.

شرایط اساسی برای تشکیل یک شرکت نسبی عبارتند از:

۱- وجود حداقل دو شریک
۲- پرداخت کل سرمایه ی نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی (تقویم سرمایه غیر نقدی طبق ۱۲۲ قانون باید با رضایت کلیه شرکا صورت گیرد، لذا انجام ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری طبق قانون الزامی است)
۳- در اسم شرکت عبارت (نسبی) باید به همراه نام یک شریک قید گردد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی:

۱)دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
۲)دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
۳)دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
۴)تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
۵) اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
۶) تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ، مدیران و هیات نظارت(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
۷) اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره، مدیر عامل
۸) دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
۹) دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
۱۰) اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

ثبت شرکت به عنوان اقدام نهایی در تاسیس شرکت به شمار می رود. با توجه به ماده ی ۹۵ قانون تجارت که ثبت کلیه ی شرکت های تجاری را الزامی دانسته ، ثبت شرکت کامل کننده ی همه ی شرایط تشکیل است.

پس از ثبت شرکت اقدام بعدی، آگهی شرکتنامه و پیوست های آن در روزنامه ی رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مطابق ماده ی ۱۹۷ قانون تجارت و نظامنامه ی مربوطه است.

 

سامانه ثبت شرکت ها

 

 

برای ثبت شرکت با ما تماس بگیرید :

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.



©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها