نقل و انتقال برند-ثبت برند
نقل و انتقال برند
آذر ۱۸, ۱۳۹۸
ثبت تغییرات شرکت
ثبت تغییرات شرکت
آذر ۲۳, ۱۳۹۸

برند مشتری محور

ثبت برند

ثبت برند

 

چگونه برند مشتری محور بسازیم؟

 

در ثبت برند چیزی که عامل اصلی معروف شدن یک برند، مشتری است. قطعا اگر مشتری از یک برند رضایت داشته باشد به خودی خود، بازاریابی برای تبلیغ و فروش یک یا چند محصول از یک برند خواهد شد. صاحبان برند های مختلف باید قبل از معرفی برند خود طبق تحقیق و پژوهش و الگو سازی، نیاز های مشتریان محصولات را ارزیابی کرده و بر اساس آن برند خود را برای ارائه به بازار فروش آماده نمایند.

طراحی هرم ارزش برند مشتری محور برای کالا قطعا یکی از بهترین روش ها برای ارزیابی و برداشتن قدم درست در راه برند سازی می باشد.

 

اهداف برند مشتری محور

برند مشتری محور

این الگو دو گونه بنیان و ریشه را برای برند در نظر می گیرد.

بنیان منطقی برای ساختن برند که در سمت چپ هرم قرار دارد. بنیان احساسی که در سمت راست هرم قرار می گیرد.خلق ارزش ویژه برند مستلزم رسیدن به نوک هرم است و این موضوع زمانی اتفاق می افتد که اصول و قواعد مناسب هرم در کنار یکدیگر قرار گیرند. شش اصل این هرم به عبارتند از:

برجستگی برند :  هر چند وقت یکبار و به چه آسانی، در شرایط مختلف خرید و مصرف برند به خاطر آورده می شود؟

عملکرد برند : چگونه محصول یا خدمت نیاز های کار کردی و عملکردی مشتریان را برآورده می سازد؟

تصویر برند : تصویر با دارائی بیرونی محصول یا خدمت مرتبط است و مسیر هایی که برند در جهت بر آوردن نیاز های اجتماعی و روانشناختی مشتریان طی می کند، می شود.

قضاوت های برند : بر عقاید و ارزیابی های شخصی مشتریان تمرکز دارد.

احساسات برند : پاسخ ها و واکنش های احساسی مشتریان در قبال برند را نشان می دهد.

طنین یا هم نوایی برند : به ماهیت رابطه ای که مشتریان با برند دارند و همچنان میزانی که مشتریان احساسی همراهی و همپایی با برند می کنند بر می گردد.طنین برند، عمق رابطه درونی و روانی مشتریان با بنرد را در بر می گیرد.

 

 

 ©2020 ثبت شرکت | ثبت برند | ثبت نارین