اعتبار و تمدید علامت تجاری

تمدید علامت تجاری

مدت اعتبار و تمدید علامت تجاری ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن است. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است. شش ماه مهلت برای پرداخت هزینه تمدید یا پرداخت جریمه تاخیر، از پایان دوره دارید. مالک علامت تجاری با پرداخت هزینه مقرر، می تواند درخواست تمدید اعتبار ثبت علامت تجاری را برای دوره های متوالی ده ساله داشته باشد. درخواست تمدید ثبت ظرف یک سال قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت علامت تجاری در هر دوره است. در صورت عدم درخواست تمدید ثبت، در این مهلت، امکان درخواست آن طی مدت ۶ ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت تجاری، با پرداخت جریمه تاخیر به میزان نصف هزینه ثبت علامت امکان پذیر است. در غیر این صورت ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط می شود.

 

اعتبار و تمدید علامت تجاری

اعتبار و تمدید علامت تجاری

 

 

درخواست تمدید ثبت علامت تجاری در دو نسخه توسط مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه و پس از امضاء به مرجع ثبت تسلیم اداره ثبت علامت می شود. مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوطه وارد می کند. بر روی هر یک از نسخه های درخواست، تاریخ دریافت و شماره آن را قید کرده. نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد.

 

مدارک لازم جهت تمدید ثبت علامت تجاری

۱- شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامتی که تمدید آن مورد درخواست است.

۲- طبقه یا طبقات کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آنها ثبت شده است.

۳- مدارک نماینده قانونی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.

 

 

تمدید ثبت علامت تجاری

با پرداخت هزینه درخواست تمدید ثبت انجام می شود. در موقع تمدید ثبت، مرجع ثبت مکلف است طبقه کالاها و خدمات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی علامت، در دفتر ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت علامت را بر اساس آن تصحیح نماید. هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی به عهده مالک علامت خواهد بود.

مالک علامت می تواند ضمن درخواست تمدید، درخواست جداگانه ای را برای تقلیل طبقه یا کالاها و خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده است، بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر، تسلیم مرجع ثبت نماید. در صورت تغییر طبقات یا کالاها، مندرجات این ماده با انجام تغییرات لازم، به هزینه مالک علامت، در روزنامه رسمی آگهی می شود.

هنگام تمدید علامت تجاری هیچ تغییری در آخرین شکل ثبتی آن نمی توان به وجود آورد. در غیر این صورت مقررات تغییر علامت قابل اعمال خواهد بود. تمدید ثبت علامت دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت می شود و گواهینامه تمدید ثبت صادر و تسلیم متقاضی یا نماینده قانونی وی می گردد. گواهی نامه تمدید ثبت شامل مندرجات گواهی نامه اصلی با انجام تغییرات لازم و نیز مدت اعتبار و تاریخ انقضای آن خواهد بود.

 

حتما بخوانید:


 

 

ثبت نارین مشاور شما در تمام مراحل می باشد، برای دریافت مشاوره رایگان در زمینه ثبت شرکت با ما تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها