همکاری با ما

لطفا اطلاعات خود را جهت همکاری با ثبت نارین در فرم ذیل وارد نمایید ، پس از بررسی با شما تماس خواهیم گرفت.

 

👇 مهم

(اطلاعات کسانی که فایل رزومه را ارسال نمایند بررسی خواهد شد)

 

 

Click or drag a file to this area to upload.
ارسال رزومه به صورت pdf یا jpg

 

 ©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها