دی ۲۹, ۱۳۹۹
رتبه بندی شرکت های مشاور

رتبه بندی شرکت های مشاور

رتبه بندی شرکت های  مشاور چیست؟ اخذ گرید مشاوران یا رتبه مشاوران مدرکی است که براساس مقررات آئین نامه به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی […]
دی ۲۴, ۱۳۹۹

رتبه بندی شرکت خدماتی

  رتبه بندی شرکت های خدماتی یا صلاحیت اداره کار   بر اساس مصوبه شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵۰۶ مورخ ۸۱/۹/۵ و همچنین مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱۳ مورخ […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۹

اخذ رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک چیست؟ منظور از شرکت انفورماتیکی، شرکتی با موضوع فعالیت در حوزه انفورماتیک است که به طور قانونی ثبت شده است. شرکت های انفورماتیکی از […]
آبان ۲۴, ۱۳۹۹
رتبه بندی شرکت

رتبه بندی شرکت چیست؟

رتبه بندی شرکت چیست؟ اکثر پروژه های کوچک و بزرگ چه دولتی و چه خصوصی با برگزاری مناقصه به شرکت های پیمانکاری و مجری واگذار می […]
مهر ۲۸, ۱۳۹۹
لزوم رتبه بندی شرکت

لزوم رتبه بندی شرکت ها

لزوم رتبه بندی شرکت ها    اگر شما هم یک شرکت پیمانکاری یا مشاور داشته باشید حتما تاکنون با واژه رتبه بندی روبرو شده اید، آیا […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۸

رتبه بندی شرکت ها

رتبه بندی شرکت ها   رتبه بندی شرکت ها یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است. به عبارتی دیگر، رتبه بندی شرکت […]
آبان ۱۳, ۱۳۹۸
آنچه باید در مورد رتبه بندی شرکت بدانیم-رتبه بندی شرکت

آنچه باید در مورد رتبه بندی شرکت بدانیم

آنچه باید در مورد رتبه بندی بدانیم اکثر پروزه های کوچک و بزرگ چه دولتی و چه خصوصی با برگزاری مناقصه به شرکت های پیمانکاری و […]
آبان ۳, ۱۳۹۸
رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

رتبه بندی شرکت پیمانکاری

رتبه بندی شرکت پیمانکاری چیست؟         شرکت های پیمانکار به شرکت هائی گفته می شود که معمولا در پروژه های عمرانی، ساخت و […]©2020 ثبت شرکت | ثبت برند | ثبت نارین