دی ۱۱, ۱۴۰۰
رتبه بندی شرکت پیمانکاری

رتبه بندی شرکت پیمانکاری

رتبه بندی شرکت پیمانکاری چیست؟ شرکت های پیمانکار به شرکت هایی گفته می شود که معمولا در پروژه های عمرانی ، ساخت و نظارت بر پیمانکار […]
آذر ۲۷, ۱۴۰۰
مدارک-رتبه-مشاوره

مدارک و شرایط اخذ رتبه مشاور

مدارک و شرایط اخذ رتبه مشاور   اخذ رتبه مشاور و رتبه بندی مشاوران برای شرکت های مهندسین مشاور اهمیت فوق العاده ای دارد. در این […]
آبان ۲۵, ۱۴۰۰
رتبه بندی شرکت ها

رتبه بندی شرکت ها

رتبه بندی شرکت ها رتبه بندی شرکت ها یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است. به عبارتی دیگر ، رتبه بندی شرکت […]
آبان ۳, ۱۴۰۰
رتبه بندی شرکت های مشاور

رتبه بندی شرکت های مشاور

رتبه بندی شرکت های  مشاور چیست؟ اخذ گرید مشاوران یا رتبه مشاوران مدرکی است که براساس مقررات آئین نامه به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی […]
مهر ۱۰, ۱۴۰۰
دریتفت رتبه انفورماتیک

اخذ رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک چیست؟ منظور از شرکت انفورماتیکی، شرکتی با موضوع فعالیت در حوزه انفورماتیک است که به طور قانونی ثبت شده است. شرکت های انفورماتیکی از […]
شهریور ۱, ۱۴۰۰
رتبه بندی شرکت

رتبه بندی شرکت چیست؟

رتبه بندی شرکت چیست؟ اکثر پروژه های کوچک و بزرگ چه دولتی و چه خصوصی با برگزاری مناقصه به شرکت های پیمانکاری و مجری واگذار می […]
اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۰
رتبه بندی

آنچه باید در مورد رتبه بندی شرکت بدانیم

آنچه باید در مورد رتبه بندی بدانیم اکثر پروژه های کوچک و بزرگ چه دولتی و چه خصوصی با برگزاری مناقصه به شرکت های پیمانکاری و […]
اردیبهشت ۴, ۱۴۰۰
ساجات

ساجات چیست ؟

  سامانه ساجات چیست ؟   در سال ۱۳۸۸، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سامانه ای با عنوان “سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظام […]
فروردین ۷, ۱۴۰۰
رتبه شرکت خدماتی

رتبه بندی شرکت خدماتی

  رتبه بندی شرکت های خدماتی یا صلاحیت اداره کار بر اساس مصوبه شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵۰۶ مورخ ۸۱/۹/۵ و همچنین مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱۳ مورخ ۸۴/۱۲/۱۵ […]©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها