فروردین ۷, ۱۴۰۰

رتبه بندی شرکت خدماتی

  رتبه بندی شرکت های خدماتی یا صلاحیت اداره کار بر اساس مصوبه شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵۰۶ مورخ ۸۱/۹/۵ و همچنین مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱۳ مورخ ۸۴/۱۲/۱۵ […]
اسفند ۲۵, ۱۳۹۹

لزوم رتبه بندی شرکت ها

لزوم رتبه بندی شرکت ها  اگر شما هم یک شرکت پیمانکاری یا مشاور داشته باشید حتما تاکنون با واژه رتبه بندی روبرو شده اید، آیا شرکت […]
اسفند ۱۴, ۱۳۹۹
رتبه بندی شرکت پیمانکاری

رتبه بندی شرکت پیمانکاری

رتبه بندی شرکت پیمانکاری چیست؟ شرکت های پیمانکار به شرکت هائی گفته می شود که معمولا در پروژه های عمرانی ، ساخت و نظارت بر پیمانکار […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۹
مدارک و شرایط اخذ رتبه مشاور

مدارک و شرایط اخذ رتبه مشاور

مدارک و شرایط اخذ رتبه مشاور   اخذ رتبه مشاور و رتبه بندی مشاوران برای شرکت های مهندسین مشاور اهمیت فوق العاده ای دارد. در این […]
بهمن ۹, ۱۳۹۹

رتبه بندی شرکت ها

رتبه بندی شرکت ها رتبه بندی شرکت ها یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است. به عبارتی دیگر ، رتبه بندی شرکت […]
دی ۲۹, ۱۳۹۹
رتبه بندی شرکت های مشاور

رتبه بندی شرکت های مشاور

رتبه بندی شرکت های  مشاور چیست؟ اخذ گرید مشاوران یا رتبه مشاوران مدرکی است که براساس مقررات آئین نامه به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۹

اخذ رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک چیست؟ منظور از شرکت انفورماتیکی، شرکتی با موضوع فعالیت در حوزه انفورماتیک است که به طور قانونی ثبت شده است. شرکت های انفورماتیکی از […]
آبان ۲۴, ۱۳۹۹
رتبه بندی شرکت

رتبه بندی شرکت چیست؟

رتبه بندی شرکت چیست؟ اکثر پروژه های کوچک و بزرگ چه دولتی و چه خصوصی با برگزاری مناقصه به شرکت های پیمانکاری و مجری واگذار می […]©2020 ثبت شرکت | ثبت برند | ثبت نارین