فوریه 18, 2024
رتبه پیمانکاری تاسيسات و تجهيزات

رتبه پیمانکاری تاسيسات و تجهيزات

اخذ رتبه پیمانکاری تاسيسات و تجهيزات برای پیشرفت و رشد حوزه فعالیت دریافت رتبه در رشته های تاسیسات و تجهیزات حائز اهمیت است. با اخذ رتبه […]
فوریه 10, 2024
رتبه مشاور مهندسی آب

رتبه مشاور مهندسی آب

شرکت های مشاور مهندسی آب و فاضلاب جهت تعیین صلاحیت شرکت باید توسط معاونت راهبردی رئیس جمهور اقدام کنند. برای اخذ و ارتقا رتبه های مشاور […]
ژانویه 28, 2024
رتبه پیمانکاری راه و ترابری

رتبه پیمانکاری راه و ترابری

برای اخذ رتبه پیمانکاری راه و ترابری باید از طریق سازمان برنامه و بودجه اقدام کرد. این رتبه در پنج سطح اخذ می شود. رتبه یک […]
ژانویه 7, 2024
رتبه مشاور راه و ترابری

رتبه مشاور راه و ترابری

شرکت هایی که به امور بازرسی و نظارت پروژه های اجرایی می پردازند، رتبه مشاور راه و ترابری اخذ می کنند. گرید شرکت، توانمندی های شرکت […]
دسامبر 16, 2023
اخذ رتبه مشاور معماری و شهرسازی

رتبه مشاور معماری و شهرسازی

معیار اصلی ارزیابی شرکت های مشاوره در سطح کشور رتبه شرکت است. در شرکت های مهندسی مشاور، تکمیل و ارتقای رتبه مشاوران شهرسازی و معماری بسیار […]
دسامبر 10, 2023
اخذ رتبه پیمانکاری نیرو

اخذ رتبه پیمانکاری نیرو

یکی از معیارهای ارزیابی توانایی شرکت های پیمانکاری برای پروژه های مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو، رتبه پیمانکاری نیرو است. برای اخذ رتبه پیمانکاری […]
نوامبر 26, 2023
رتبه پیمانکاری مرمت آثار باستانی

رتبه پیمانکاری مرمت آثار باستانی

رتبه بندی نوعی معیار برای تضمین کیفیت و کمی پیمانکاران در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است. اخذ رتبه توسط معاونت برنامه ریزی […]
نوامبر 4, 2023
اخذ رتبه پیمانکاری صنعت

اخذ رتبه پیمانکاری صنعت

شرکت های پیمانکاری صنعت برای افزایش درآمد و معرفی خود به دیگر شرکت ها اقدام به اخذ رتبه می کنند. برای اخذ رتبه پیمانکاری صنعت باید […]
اکتبر 29, 2023
اخذ رتبه پیمانکاری کشاورزی

اخذ رتبه پیمانکاری کشاورزی

کلیه شرکت هایی که قصد شرکت در مناقضات و مزایدات دولتی و همچنین برای اخذ پروژه از سازمان ها و نهادهای دولتی باید رتبه پیمانکاری در […]©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها