اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۸

رتبه بندی شرکت خدماتی

رتبه بندی شرکت خدماتی چیست؟ شرکت­ های مشمول رتبه خدماتی  اشخاص حقوقی می باشند که انجام یک یا چند فعالیت از فعالیتهای موضوع ماده ۴ این […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۷
آنچه باید در مورد رتبه بندی شرکت بدانیم-رتبه بندی شرکت

آنچه باید در مورد رتبه بندی شرکت بدانیم

آنچه باید در مورد رتبه بندی بدانیم اکثر پروزه های کوچک و بزرگ چه دولتی و چه خصوصی با برگزاری مناقصه به شرکت های پیمانکاری و […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۷
رتبه بندی-رتبه بندی شرکت-رتبه شرکت-شرکت پیمانکاری-شرکت مشاور

رتبه بندی شرکت پیمانکاری

رتبه بندی شرکت پیمانکاری چیست؟ شرکت های پیمانکار به شرکت هائی گفته می شود که معمولا در پروژه های عمرانی، ساخت و نظارت بر پیمانکار و […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۷
رتبه بندی شرکت

رتبه بندی شرکت چیست؟

رتبه بندی شرکت چیست؟ اکثر پروزه های کوچک و بزرگ چه دولتی و چه خصوصی با برگزاری مناقصه به شرکت های پیمانکاری و مجری واگذار می […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۶
رتبه بندی شرکت های مشاور

رتبه بندی شرکت های مشاور

رتبه بندی شرکت های  مشاور چیست؟ اخذ گرید مشاوران یا رتبه مشاوران مدرکی است که براساس مقررات آئین نامه به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۶

رتبه بندی شرکت ها

رتبه بندی شرکتها چیست؟   no-repeat;center top;; auto رتبه بندی پیمانکاری   no-repeat;center top;; auto رتبه بندی خدماتی   no-repeat;center top;; auto رتبه بندی مشاوران   […]© 2018 ثبت شرکت | ثبت برند | ثبت نارین