نقش بازرس در شرکت های سهامی
نقش بازرس در شرکت های سهامی
شهریور ۲۹, ۱۳۹۹
گواهینامه صلاحیت ایمنی چیست؟
مهر ۷, ۱۳۹۹

چرا استارتاپ ها باید شرکت ثبت کنند؟

قوانین ثبت شرکت استارتاپ

ثبت استارتاپ,ثبت شرکت استارتاپ

۲۱

ثبت شرکت استارتاپ

ثبت شرکت استارتاپ

چرا استارتاپ ها باید شرکت ثبت کنند؟

⁣دنیای تکنولوژی و استارتاپ‌ها هر روز در حال پیشرفت و معرفی ایده‌های جدید هستند. در همه دنیا این اتفاق با سرعت خیلی بالا در حال شکل‌گیری است و ایران هم از این رقابت و رشد استارتاپ‌ها عقب نیفتاده است.

هر روز ایده‌ها و کسب و کارهای جدید و نوپایی از طریق استارتاپ‌ها مطرح می‌شوند که در نهایت به یک بیزینس پر درآمد تبدیل می‌شوند.

کسب و کارهای نوپا حداقل از دو نفر یا بیشتر تشکیل می‌شوند؛ این کسب و کارها در ابتدا معمولا بر اساس دوستی و رفاقت شکل می‌گیرند ولی پس از مدتی دوستان صمیمی همکار در یک استارتاپ به این واقعیت پی می‌برند که لازم است روابط آن‌ها در چارچوب سند حقوقی مکتوب و سهم و امتیاز هر یک از طرفین مشخص شود.

متقاضیانی که در یک استارتاپ فعالیت می‌کنند برای سازماندهی فعالیت‌های خود به فکر تاسیس و راه‌اندازی یک شرکت می‌افتند.
بر اساس قانون تجارت لازم است برخی از فعالیت‌ها مانند بازاریابی، فروشندگی، فعالیت‌های نمایشگاهی، عملیات واسطه‌ای و… از طریق شرکت‌های تجاری انجام شوند. ثبت شرکت برای ادامه فعالیت‌ها به صورت قانونی الزامی است، زیرا هر شرکتی برای این‌که رسمیت و اعتبار یابد و شخصیت حقوقی پیدا کند، باید ثبت شود.

ثبت شرکت برای ادامه فعالیت‌ها به صورت قانونی الزامی است، زیرا هر شرکتی برای این‌که رسمیت و اعتبار یابد و شخصیت حقوقی پیدا کند، باید ثبت شود.

قوانین ثبت شرکت استارتاپ

۱- ماده ۱۹۵ قانون تجارت می‌گوید: ثبت کلیه شرکت‌های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات ثبت شرکت‌ها است.
۲- برابر قانون ثبت‌اسناد، ثبت شرکت‌نامه‌ها اجباری است؛ طبق ماده ۴۷ قانون ثبت در نقاطی که در اداره ثبت‌اسناد و املاک دفاتر رسمی موجود بوده وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
الف- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
ب- صلح‌نامه، هبه‌نامه و شرکت‌نامه
۳-ماده ۴۸: سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد، اگر به ثبت نرسیده باشد، در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

در رابطه با قوانین ثبت شرکت تبصره‌هایی به شرح زیر وجود دارد:

• کلیه شرکت‌هایی که مشمول قانون نظام صنفی هستند، موظفند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به أخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند در غیر این صورت ثبت آن‌ها در اداره کل ثبت شرکت‌ها غیرقانونی است و همچنین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت‌های مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه کسب ممنوع خواهد بود.
همچنین به ‌موجب تبصره یک ماده پنج قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۶۸/۲/۳۱ ثبت شرکت‌ها الزامی است؛ در این تبصره آمده است «کلیه شرکت‌هایی که مشمول قانون نظام صنفی هستند، موظفند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به أخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند در غیر این صورت ثبت آنها در اداره کل ثبت شرکت‌ها غیرقانونی است و همچنین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت‌های مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه کسب ممنوع خواهد بود.
نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب ۱۳۱۱ ثبت شرکت‌های تجارتی را الزامی کرده است؛ براساس ماده یک این نظامنامه در هر محلی که اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی موجود است، شرکت‌های تجارتی که در محل تشکیل می‌شود باید به موجب شرکت‌نامه رسمی تشکیل شود.

همچنین در ماده دو آمده است «ثبت شرکت‌های تجارتی باید در دایره ثبت شرکت‌ها و در خارج تهران در اداره ثبت‌اسناد مرکزی اصلی شرکت به ثبت برسند.»

• در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت‌اسناد نباشد، ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد، ثبت در دفتر محکمه ابتدائی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی بوده و لیکن شرکت باید ظرف سه ماه از تاریخ تأسیس اداره یا دایره یا شعبه ثبت‌اسناد در آن محل، خود را در دفتر ثبت‌اسناد به ثبت برساند.
بنابراین با توجه به مواد مذکور هرگاه یکی از شرکت‌های تجارتی مراحل مربوط به ثبت را طی نکند و به ثبت نرسد، رسمیت نداشته و بلکه برخلاف قانون بوده و مراجع ذی‌صلاح می‌توانند از انجام فعالیت‌های آن جلوگیری کنند.
شرکت‌های خارجی که بخواهند در ایران به امور تجارتی یا صنعتی یا اداری فعالیت داشته باشند، باید در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشند و هرگاه در مهلت‌هایی که به وسیله مراجع قضایی تعیین می‌شود نسبت به ثبت آن اقدام نکنند، به حکم دادگاه علاوه بر محکومیت به جزای نقدی از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری خواهد شد.

برای ثبت شرکت و مشاوره در این زمینه با متخصصان ثبت نارین تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶©2020 ثبت شرکت | ثبت برند | ثبت نارین