مزایای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

از رایج ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما ثبت شرکت با مسئولیت محدود است. عمدتاَ بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می شود. پیش از توضیح در مورد مزایای ثبت شرکت با مسئولیت محدود، لازم به ذکر است به موجب ماده ۹۴ قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد. فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد. ضمناَ برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است.

 

مزایای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مراحل ذیل ضروری است:

۱-تنظیم شرکت نامه و امضای آن
۲-تادیه و پرداخت کل سرمایه شرکت
۳-ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها

 

 معایب و مزایا

 معایب و مزایای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های سهامی:

شرکت سهامی خاص با حداقل سه سهامدار تشکیل می شود، در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود را می توان حداقل دو شریک تشکیل داد. شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که ممکن است خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره می شود. ولی در شرکت های سهامی عام و خاص به ترتیب حداقل مدیران نباید از پنج و سه نفر کمتر باشد. این مدیران برای مدت حداکثر ۲ سال انتخاب می شوند.

از معایب شرکت با مسئولیت محدود این است که پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه شرکت صوری می باشد. در شرکت با مسئولیت محدود ورقه ای به نام سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بانام و بی نام صادر نمی گردد، ولی در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال ممکن است مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی سهامداران بشود.
در شرکت با مسئولیت محدود هیچ گونه حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده و الزام قانونی ارائه مدارک در این زمینه به اداره ثبت شرکت ها برای موسسین وجود ندارد. فقط اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت آن به صندوق شرکت یا هیات مدیره در شرکت نامه کافی خواهد بود. در صورتی که حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد. موسسین مکلفند حداقل ۳۵% کل سرمایه را به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز و فیش بانکی را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نمایند.

 

مقررات مالیاتی

به موجب بند (د) ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم ، جمع درآمد مشمول مالیات شرکت های سهامی و مختلط سهامی و سایر اشخاص حقوقی (از جمله شرکت با مسئولیت محدود) پس از کسر مالیات به نرخ ۱۰% نسبت به مجموع درآمد به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می شود به شرح ذیل می باشد:

در مورد شرکت های سهامی و مختلط سهامی به نسبت درآمد سهام بی نام کلاَ به نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم و در مورد سهام با نام و سهم الشرکه شرکا ضامن و با توجه به درآمد سهم هر یک از سهامداران و سهم الشرکه شرکا ضامن به نرخ ماده ۱۳۱ همان قانون. در مورد سایر اشخاص حقوقی از جمله شرکت با مسئولیت محدود به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکت نامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا اعضا شخص حقوقی تعلق می گیرد به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون.


 

 

ثبت نارین مشاور شما در تمام مراحل می باشد، برای دریافت مشاوره رایگان در زمینه ثبت شرکت با ما تماس بگیرید.

تهران : ۸۸۲۳۱۰۰۲ – ۰۹۱۰۴۶۲۳۳۶۶

اراک : ۳۲۲۱۶۶۶۰ – ۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها