مراحل ثبت تغییرات شرکت

مراحل ثبت تغییرات در شرکت ها

در این مطلب به طور دقیق به مراحل ثبت تغییرات شرکت می پردازیم. یک شرکت پس از ثبت، تغییراتی را در مواردی مانند اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است ایجاد می کند. منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت‌ها، تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت است. طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می‌گیرد.

 

مراحل ثبت تغییرات شرکت ها

 

مراحل ثبت تغییرات شرکت

به موجب ماده‌ی ۲۰۰ قانون تجارت ثبت تغییرات ذیل در شرکت‌ها الزامی است:

الف- تغییر اساسنامه
ب- تمدید مدت شرکت، زاید بر مدت مقرر
ح- انحلال شرکت، حتی در مواردی که انحلال به واسطه‌ی انقضای مدت شرکت انجام می شود.
د – تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آنها از شرکت.
ه – تغییر اسم شرکت
و- در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده‌ی ۵۸ قانون تجارت در ماده‌ی ۵۸ قانون تجارت در ماده‌ی نهم نظامنامه‌ی قانون تجارت، علاوه بر موارد بالا، تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.

ثبت تغییرات شرکت‌ها مستلزم تنظیم و ارایه صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات و ارایه آن به مرجع ثبتی است. اداره کل شرکت‌ها در صورت صحت صورتجلسه و رعایت کردن کلیه اصول و قواعد قانونی آن و مطابقت موارد آن با پرونده اصلی، آگهی تغییرات ثبتی را صادر نموده که در روزنامه رسمی و محلی اطلاع‌رسانی شود. در ذیل ضمن پرداختن به نحوه‌ی اعمال تغییرات در شرکت، به مراحل ثبت تغییرات شرکت می‌پردازیم. شایان ذکر است، چنانچه در هر یک از مراحل ثبت با مشکل مواجه شدید می‌توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

 

نحوه‌ی اعمال تغییرات شرکت

تغییرات شرکت به سه حالت تنظیم می‌شود:

۱ – مجمع عمومی عادی.
۲ – مجمع عمومی فوق العاده.
۳ – هیأت مدیره.

در ذیل به طور مختصر به وظایف هر یک از آنها می‌پردازیم.

 

وظایف مجمع عمومی عادی

وظایف مجمع عمومی عادی به قرار ذیل است:

۱-تعیین خط مشی شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به کلیه امور شرکت (غیر از آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است).
۲-رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت.رسیدگی مزبور پس از استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.
۳-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
۳-تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام
۴-تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

 

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

۱-تغییر در مواد اساسنامه (نظیر تغییر در نام شرکت؛ تغییر در موضوع شرکت ؛ تغییر محل شرکت)
۲-افزایش یا کاهش سرمایه
۳-تغییر در عده مدیران و مدت خدمت آنها و تعیین بازرسان
۴-اجازه صدور اوراق قرضه
۵-ایجاد سهام ممتازه
۶-انحلال شرکت

 

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت

۱ – کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمام شرکای جدید.
۲ – اصل مدارک شناسایی افرادی که خارج می‌شوند و حضور اشخاص خروجی در دفاتر اداره ثبت شرکتها جهت امضاء.
۳ – لیست شرکا با میزان سهامشان.
۴ – کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت و هیأت مدیره.
۵ – کپی اساسنامه شرکت.
۶ – حضور تمامی شرکا و مدیر در صورت انحلال شرکت.

 

مراحل ثبت تغییرات شرکت

به طور کلی، شرکت‌ها برای ثبت تغییرات می‌بایست اقدامات ذیل را انجام دهند.

_تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا
_مراجعه به سامانه‌ی اداره‌ی ثبت شرکت‌ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir
_بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه‌ی فوق
_ ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها
_مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و پرداخت هزینه‌های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات
_ پرداخت هزینه روزنامه رسمی
_صدور آگهی

در ذیل به مراحل ثبت چند نمونه از متداول ترین تغییرات شرکت می‌پردازیم.

 

تغییر نام شرکت

الف – مراحل ثبت تغییر نام شرکت سهامی خاص:

_ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
_ تنظیم صورتجلسه و امضای هیأت رئیسه.
_ انجام تشریفات دعوت مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت.
_ تحویل اصل صورتجلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنها رسیده به اداره ثبت شرکتها.
_ پرداخت حق الثبت جهت تغییر نام و تحویل فیش به اداره ثبت شرکتها.
_ تحویل اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکتها.
_ تأیید نام انتخابی توسط مسؤل تعیین نام اداره ثبت شرکتها بعد از تحویل مدارک.

 

ب – مراحل تغییر نام شرکت با مسؤلیت محدود:

_ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
_ تنظیم صورتجلسه و امضای کلیه شرکا با قید نمودن میزان سهام خود در شرکت.
_ انتخاب و عنوان نمودن نام اعضای هیأت نظار در صورت جلسه در صورتی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد.
_ امضای صورتجلسه توسط هیأت نظار.
_ مراجعه‌ی یکی از شرکا یا وکیل شرکت به واحد تعیین نام اداره بعد از یک ماه.
_ ثبت آگهی بعد از تعیین نام و اخذ موافقت مسؤل مربوطه.

 

مراحل تغییر آدرس شرکت

الف- مراحل تغییر آدرس شرکت با مسوولیت محدود

در تغییر آدرس شرکت با مسوولیت محدود،مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای را تشکیل داده و صورتجلسه ی مربوط به موضوع را تنظیم می‌نماید که کلیه ی اعضای شرکت ( شرکا) با قید کردن مقدار سهام خود باید آن را به امضاء برسانند.
در صورتی که تعداد شرکا زیاد باشد مطابق با ماده ۱۰۹ قانون تجارت، هیأت نظار انتخاب شده و اسامی اعضای هیأت نظارت در صورتجلسه تنظیمی درج می‌گردد و آنها باید صورتجلسه را امضا کنند. این صورتجلسه باید حداکثر یکماه بعد از تاریخی که مجمع تشکیل شده به وسیله اعضای شرکت یا وکیل رسمی آن به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و ثبت گردد.
هر زمان اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه آن به هیأت مدیره داده شده بود، هیأت مدیره باید صورتجلسه ای در رابطه با ثبت تغییر محل تنظیم نمایند و اگر تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگر صورت بگیرد پرونده شرکت مربوطه مطابق بادرخواست هیأت مدیره و تنظیم و تصویب صورتجلسه به شهرستان مربوطه ارسال می‌شود.

 

ب – مراحل تغییر آدرس شرکت سهامی:

-تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
-رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت.قابل ذکر است هر گاه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت تفویض شده باشد،هیات مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می‌کند.چنانچه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد،باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال شود.

 

تغییر موضوع شرکت

الف- مراحل تغییر موضوع شرکت سهامی خاص:

_ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
_ تنظیم یک صورتجلسه و امضای آن به وسیله اعضای هیأت رئیسه.
_دریافت مجوز در صورت نیاز و با توجه به تشخیص کارشناس.
_ تهیه ی لیست سهامداران که در جلسه حضور داشتند و امضای آنها.
_ تحویل اصل صورتجلسه ، لیست سهامداران حاضر در جلسه، اصل روزنامه آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکتها.

 

ب- مراحل تغییر موضوع شرکت با مسولیت محدود:

_ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
_ تنظیم صورتجلسه و امضای آن توسط شرکا همگی با قید کردن میزان سهامشان در شرکت.
_ مراجعه به اداره ثبت شرکتها در صورت نیاز به اخذ مجوز از مراجع در رابطه با موضوع شرکت.
_تحویل استعلام مربوط به مرجع ذی صلاح.
_ دریافت پاسخ استعلام در مهلت مقرر.
_ تحویل پاسخ استعلام و صورتجلسه به اداره ثبت.
_ امضای دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی.

 

نقل و انتقال شرکت:

_ حضور در جلسه و امضای صورتجلسه.
_ عدم نیاز به گواهی مالیات در مورد شرکتهای با مسؤلیت محدود ( اگر نقل و انتقال سهم بین خودشان صورت گیرد)
_ گواهی نتقل و انتقال ( گرفتن مفاصا) از اداره دارایی در صورت تغییرات نقل و انتقال در شرکت سهامی.
_ پرداخت مالیات ۴ درصد نقل و انتقال در مورد سهام با نام و بی نام.
_ عدم ثبت آگهی در مورد ثبت تغییرات شرکت نقل و انتقال سهام در صورت نداشتن گواهی مالیاتی.

 

 

برای مشاوره و تهیه و تنظیم صورتجلسات تغییرات خود با ما تماس بگیرید، ثبت نارین راهنمای شما در تمامی مراحل ثبت و تغییرات شرکت.

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲ (۵ خط)

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها