مالیات عملکرد شرکت ها

مالیات بر عملکرد شرکت ها

مالیات عملکرد شرکت ها چیست؟

نحوه محاسبه مالیات بر عملکرد شرکت ها

 

مالیات قسمتی از درآمد های دولت بوده که از مشمولان دریافت می شود. دولت با درآمد حاصل از مالیات های عمومی مخارج خود را تامین کرده و سعی می کند کمتر وابسته به درآمد ناشی از انرژی های تجدید نشدنی مانند نفت و گاز باشد چرا که این منابع یک روزی تمام میشوند و دولتها باید بتوانند برنامه ریزی درستی در استفاده از آنها داشته باشند .

مالیات عملکرد شرکت ها همانطور که از نامش پیداست مالیاتی است که از نحوه عملکرد شرکت ها و بنگاههای اقتصادی و موسسات تجاری و دارای درآمد اخذ میشود. شرکتها طبق قانون موظف هستند کلیه مراودات مالی خود را در دوره های مشخصی در دفاتر مالی و قانونی ثبت کرده و این مراودات مالی شامل سود و زیان حاصل از داد و ستد هم می باشد .

با مشخص شدن مقدار خالص و واقعی سود شرکتها و کسر کلیه هزینه ها اعم از هزینه های تولید، دستمزد، مواد اولیه و بسیاری دیگر از آن به میزان تا ۲۵ درصد از سود آن را دریافت میشود که اصلاحا مالیات عملکرد نامیده میشود. بررسی و تعیین میزان این مالیه ها بر اساس اظهارنامه ارسال شده توسط مودیان صورت گرفته و سازمان مربوطه بر اساس اظهارنامه ارسال شده و اسناد و مدارک پیوست آن که قانونا باید ارسال شود میزان این نوع مالیه ها را تعیین کرده و مودیان در موعد مشخصی موظف به پرداخت میشوند.

 

مالیات عملکرد چگونه محاسبه می شود؟

بعد از آنکه صورتحساب سود و زیان شرکت تنظیم گردید باید به میزان ۲۵% رقم سودخالص شرکت به عنوان مالیات عملکرد محاسبه و ثبت شود. در پایان دوره مالی، ابتدا کلیه درآمدها و هزینه ها به حساب خلاصه سود و زیان بسته می شوند. اگر مانده حساب خلاصه سود و زیان به صورت بستانکار باشد به معنی سود است و از این بابت باید ثبت حسابداری ذیل انجام شود:

  • خلاصه سود و زیان 
  • تقسیم سود

 

اولین اقدامی که در خصوص حساب موقت و واسطه تقسیم سود باید انجام شود، محاسبه و پرداخت مالیات است. بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات عملکرد به میزان ۲۵% سود خالص است که پس از محاسبه باید به صورت ذیل ثبت شود:

  • تقسیم سود 
  • مالیات پرداختنی 

 

لازم به ذکر است که مبلغ فوق باید در اظهارنامه مالیاتی مربوطه درج شده و همزمان مبلغ آن نیز به حساب سازمان مالیاتی واریز گردد. در این خصوص، معمولا شرکتها اقدام به صدور یک فقره چک به تاریخ ۳۱/۰۴/..۱۳ می نمایند و تحویل اداره مالیاتی شهرستان مربوطه می دهند.در خصوص چک مربوطه باید حساب اسناد پرداختنی بستانکار گردد. نکته مهم این است که با توجه به قطعی نشدن مالیات، پرداختی مزبور باید به عنوان پیش پرداخت مالیات و به شرح ذیل ثبت شود:

  • پیش پرداخت مالیات
  • اسناد پرداختنی 

 

👈 حتما بخوانبد  جرایم مالیاتی شرکت هااظهارنامه مالیاتی

 

سازمان امور مالیاتی کشور

 

ثبت نارین ارائه دهنده خدمات تخصصی مورد نیاز شرکت ها

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲   ۰۹۱۰۴۶۲۳۳۶۶

۰۸۶-۳۲۲۱۶۶۶۰  ۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها