گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران HSE
گواهی تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران
فروردین ۲۸, ۱۴۰۰
مزایای ثبت هلدینگ
شرکت هلدینگ
فروردین ۳۰, ۱۴۰۰

مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰

مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰


به موجـب بند (ل) تبصره (۶) قانون بـودجه سال ۱۴۰۰ مـقرر شده است :

در مـعاملات پیـمانکاری کارفـرما مـوظـف اسـت هـمزمان با هـر پرداخت ، مالیات برارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند .
تا زمانـی که کارفـرما مالـیات بر ارزش افـزوده را به پـیمانـکارپـرداخت نکرده باشـد ، سـازمان امـور مالیـاتی کـشور (موظـف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری دفاتر اسـناد رسـمی و سایر دستـگاه های اجرایی) حق مـطالـبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت .
در مـواردی که بـدهی کـارفـرما به پیـمانـکار به صـورت اسـنادخزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی  کشور تحویل دهد .
سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالـیاتی پـیمانـکار کـسر و اسـناد مـذکور را به خـزانه داری کل کشور ارائه می کند .
خـزانه داری کل کـشور مـوظف است معادل مبلغ اسـمی اسـناد خزانه تحویلی را به عنوان وصول مالیات منظور کند.

دانلود : ارزش افزوده ۱۴۰۰

بهتر است این مطلب را مطالعه نمایید : مالیات بر ارزش افزوده

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه مالیات بر ارزش افزوده با ما تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۳۹۲۶۰۳۶۱۷

 ©2020 ثبت شرکت | ثبت برند | ثبت نارین