چگونه شرکت ثبت کنیم؟
خرداد ۸, ۱۴۰۰
۱۰ نکته مهم که باید قبل از ثبت شرکت بدانید
خرداد ۱۵, ۱۴۰۰

شرکت و موسسه چه تفاوتی با هم دارند؟

موسسه و شرکت چه تفاوتی دارند؟

شرکت و موسسه چه تفاوتی با هم دارند؟

 

تفاوت شرکت و موسسه

پیش از توضیح اینکه “شرکت و موسسه چه تفاوتی با هم دارند؟” لازم است تعریفی دقیق از آن ها داشته باشیم .

شرکت چیست ؟

شرکت های تجاری ، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند.
شرکت هایی که هدف از تاسیس آن ها تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی دهند ، شرکت های حقوقی یا مدنی نامیده می شوند.
شرکت های تجاری به موجب ماده ۲۰ قانون تجارت بر هفت قسم به شرح ذیل طبقه بندی شده اند:
۱- شرکت های سهامی
۲- شرکت های با مسئولیت محدود
۳- شرکت های تضامنی
۴- شرکت های نسبی
۵- شرکت های مختلط سهامی
۶- شرکت های مختلط غیر سهامی
۷- شرکت های تعاونی تولید و مصرف

موسسه چیست ؟

تشکیلات و موسسات غیر تجارتی، کلیه تشکیلات و موسساتی هستند که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.
تشکیلات مزبور طبق ماده ۵۸۴ قانون تجارت از تاریخ ثبت،شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می توانند عناوینی از قبیل انجمن،بنگاه،کانون و امثال آن را اتخاذ کنند.

تفاوت شرکت و موسسه

_ ثبت شرکت با هدف رسیدن به سود و سرمایه بیشتر انجام می شود در حالیکه موسسات با اهداف نامحدود و متفاوت که سودآوری و فعالیت های اقتصادی هم می تواند جزیی از آن ها باشد تاسیس می شود.
_ موسسه می تواند در تملک دولت و یا بخش خصوصی قرار گیرد.
_ برای ثبت شرکت با توجه به نوع آن حداقل به دو نفر نیاز است در صورتی که ثبت موسسه به وسیله یک نفر هم امکان پذیر است.

 

ثبت نارین مشاور شما در زمینه ثبت شرکت،ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶©2020 ثبت شرکت | ثبت برند | ثبت نارین