ثبت شرکت رایانه ای
ثبت شرکت رایانه ای
آبان ۲۳, ۱۳۹۸
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آذر ۵, ۱۳۹۸

شرایط جدید صدور گواهینامه ارزش افزوده

 شرایط جدید صدور گواهینامه مالیات ارزش افزوده

 

 

گواهینامه ارزش افزوده

صدور گواهینامه ارزش افزوده

 

◾️ بر اساس بخشنامه مورخ ۱۱/ ۶/ ۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور، شرط پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده از شرایط صدور گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده حذف و صدور این گواهی به ثبت نام نهایی مودی ، ارائه درخواست و راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات پرونده مودی تقلیل یافته است.

◾️ بر این اساس، همچنین برای مودیانی که قبلاً برای آنان گواهینامه ثبت نام با مجموع اعتبار بیش از یک سال صادر شده است، گواهینامه دائمی صادر شده و مدت زمان صدور گواهینامه نیز به ۴۸ ساعت کاهش یافته است.

◾️ با صدور دستورالعمل یاد شده برای مودیان قبلی، گواهی نامه ثبت نام دائمی و برای مودیان جدید پس از یکسال و از ابتدا، بدون شرط پرداخت، گواهی دائمی صادر می‌شود.

 

 ©2020 ثبت شرکت | ثبت برند | ثبت نارین