رتبه مشاور نفت و گاز

رتبه مشاور نفت و گاز

رتبه مشاور نفت و گاز

کلیه افراد و شرکت هایی که در زمینه اکتشاف و استخراج نفت، تاسیسات زمینی، خطوط انتقال و پالایشگاه های نفت و گاز فعالیت دارند باید اقدام به اخذ و ارتقا رتبه مشاور نفت و گاز کنند. اخذ رتبه مشاور نفت و گاز در ایران یکی از حیطه های جذاب برای فعالیت و سرمایه گذاری است. این شرکت ها برای اخذ صلاحیت باید ابتدا رتبه مشاور نفت و گاز بگیرند.

در ایران بررسی صلاحیت شرکت ها به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. این سازمان بعد از بررسی و ارزیابی، یک رتبه به شرکت تعلق می دهد. این رتبه در بازه یک تا سه صورت می گیرد.

 

رتبه مشاور نفت و گاز

اخذ و ارتقا رتبه مشاور نفت و گاز

 

اخذ رتبه مشاور در رشته نفت و گاز

برای اخذ رتبه مشاور نفت و گاز، شرکت دارای سه رتبه از یک تا سه است. حداقل رتبه شرکت سه و حداکثر آن یک است. اخذ رتبه مشاور در رشته نفت و گاز برای افرادی که در یکی از زمینه های زیر فعالند است:

*اکتشاف و استخراج نفت و گاز

*پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی

*خطوط انتقال نفت و گاز

*تاسیسات رو زمینی

*شبکه توزیع و ایستگاه‌های کاهش فشار گاز

برای اخذ رتبه مشاور نفت و گاز بعد از استعلام از توان مالی فرد، نیروی انسانی با تجربه و رزومه کاری باید درخواست اخذ رتبه مشاور در نامه ای با سربرگ شرکت دارای آدرس و تلفن صورت گیرد. سپس باید مدارک مورد نیاز توسط متقاضی برای ثبت نام در سامانه ساجات و تعیین صلاحیت ارائه شود. باید در موقع ثبت شرکت دو سوم از اعضا دارای مدرک کارشناسی باشند. برای اخذ این رتبه نیاز به مدارک مربوط به تامین منابع مالی، بیمه نامه، مدارک سابقه کاری، پروژه ها و مدارک مربوط به امتیازات کسبی شرکت است. باید سابقه بیمه اعضا در یکی از رشته های نفت و گاز شش سال (هر نفر سه سال) باشد. اگر یکی از اعضا دارای ۷ سال سابقه بیمه در زمینه های فوق باشد، الزامی برای داشتن بیمه برای سایر اعضا نیست.

یک شرکت با انجام پروژه های مختلف و موفق و جلب رضایت مشتریان توانایی ارتقا رتبه را پیدا می کند. پس از ارائه مدارک و فراهم کردن شرایط، افراد باید در سامانه ساجات ثبت نام کنند. بهتر است، ثبت نام ارتقا رتبه، شش ماه جلوتر از تاریخ اخذ رتبه انجام شود.

 

 

مزایای ارتقا رتبه مشاور نفت و گاز

اخذ رتبه مشاور نفت و گاز، صلاحیت و توانای هی شرکت را در انجام پروژه های حرفه ای نشان میدهد. هر چه پایه رتبه بالاتر، مهارت و قابل اعتماد بودن شرکت مشاوره را می رساند. ارتقا پایه رتبه، مزایای زیادی برای شرکت دارد. درادامه به چند مورد از این موارد اشاره می کنیم:

*با دریافت این رتبه قراردادهای پرمنفعت و بزرگی با دیگر شرکت ها منقعد می شود.

*جایگاه بهتری را نسبت به دیگر شرکت ها اخذ کند. همچنین شرکت صلاحیت کاری بالاتری را نسبت به سایر شرکت ها کسب می کند.

*نقاط قوت و ضعف شرکت را در زمینه های مالی، علمی، مهارتی و غیره را به ارمغان می آورد.

*امکان شرکت در مزایدات و مناقصات بزرگ دولتی را برای شرکت های رتبه دار ایجاد می کند.

*رتبه بالا به معنای میزان بالای سرمایه گذاری شرکت های رتبه دار نسبت به سایر شرکت ها است. روند مطلوب تر فعالیت های شرکت را هم نشان می دهد.

 

 

رشته های مهندسی جهت اخذ رتبه مشاور نفت و گاز

شرکت های مشاور نفت و گاز در رشته های مهندسی زیر اقدام به اخذ رتبه مشاور نفت و گاز می کنند.

*فرآوری نفت و گاز

*احداث پالایشگاه های نفت و گاز و مجتمع های پتروشیمی

*کارخانجات گاز و گاز مایع

*انبارها و مخازن ذخیره نفت و گاز و مشتقات آن

*تلمبه خانه های نفت

*ایستگاه های تقویت سازه های دریایی نفت و گاز

*عملیات حفاری مواد هیدروکربوری

*عملیات برچیدن و متروک سازی چاه های نفت و گاز در خشکی و فرا ساحل

*تاسیسات فرآیندی نفت، گاز و پتروشیمی

*تعمیرات اساسی تجهیزات ثابت تاسیسات نفت و گاز

*تعمیرات خطوط لوله نفت و گاز

*خطوط انتقال / ذخیره نفت و گاز

شرکت‌های مشاور نفت و گاز در پنج حوزه تخصصی زیر فعالیت دارند:

*خطوط انتقال نفت و گاز

*تاسیسات رو زمینی

*پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی

*شبکه توزیع و ایستگاه های کاهش فشار گاز

*اکتشاف و استخراج نفت و گاز

 

رشته های مهندسی مشاور نفت و گاز

رشته های مهندسی جهت اخذ رتبه مشاور نفت و گاز

 

 

 

مدارک مورد نیاز در اخذ رتبه مشاور نفت و گاز

برای اخذ رتبه مشاور نفت و گاز باید مدارک زیر را با دقت و کامل جمع آوری و ارائه کنید تا موفق به اخذ رتبه شوید.

-آخرین اظهارنامه مالیاتی

-کپی قراردادها

-آخرین گواهی تایید انجام کار توسط کارفرما

-ارائه مفاسا حساب شرکت به همراه میزان مبلغ قراردادها در چند سال اخیر

-اعضای هیات مدیره نباید در ارگان های دولتی مشغول به کار باشند. برای اثبات باید هر یک از اعضا تعهدنامه ارائه کنند.

-باید شماره تماس و آدرس موجود در تقاضانامه با شماره تماس و تلفن در آخرین روزنامه رسمی برابر باشد.

-اسناد ثبتی شرکت به همراه کلیه روزنامه های رسمی ارائه شود.

-آخرین صورتجلسه تنظیمی برای نقل و انتقال

-مدارک هویتی و شناسایی اعضای هیات مدیرهو امتیازآور

-سوابق بیمه مهندسان همراه با گواهی تامین اجتماعی

-آدرس و شماره تلفن کلیه اعضا و پرسنل امتیازآور

-ارائه اصل و کپی برابر اصل مدارک تحصیلی مهندسان

 

 

 

شرایط اخذ رتبه ۳ مشاور نفت و گاز

از مهم ترین عوامل در ارزشیابی و کسب امتیاز بیشتر، تخصص کارکنان است. تخصص کارکنان تاثیر بسزایی در اخذ رتبه ۳ مشاور نفت و گاز دارد. در ادامه به نشریح شرایط اخذ رتبه ۳ مشاور نفت و گاز می پردازیم.

*شرکت نفت و گاز باید در قالب شرکت با مسئولیت محدود و یا سهامی خاص ثبت شود.

*شرکت باید در اداره ثبت شرکت ها به طور رسمی و قانونی ثبت شده باشد.

*ارائه مدارک تحصیلی مهندسین و افراد امتیازآور در شرکت های مشاور

*مشخص بودن تعداد و میزان نیروهای فنی و مهندسی امتیازآور در شرکت های مشاور

*سوابق کاری در پروژه های قبلی ارائه شود.

*توان بالای فنی و علمی داشته باشد.

*شرکت دارای امکانات تجهیزاتی و تاسیساتی باشد.

*میزان سرمایه اولیه شرکت مشخص باشد.

*توان مالی و اقتصادی شرکت

*گواهی کسب و کار ارائه شود.

*ارائه سوابق بیمه مهندسین امتیازآور که هر یک دارای بیش از ۴ سال سابقه بیمه باشند.

*عدم ممنوعیت کاری

*داشتن گواهی عدم سو پیشینه کیفری اعضا

*ارائه گواهی تایید عدم اشتغال اعضا در ارگان ها و سازمان های دولتی

 

شرایط اخذ رتبه ۳ مشاور نفت و گاز

شرایط اخذ رتبه ۳ مشاور نفت و گاز

 

 

شرایط ارتقا رتبه مشاور نفت و گاز

متقاضیانی که تمایل به ارتقا رتبه شرکت خود دارند، باید با استفاده از چند فاکتور مهم امتیازات لازم را کسب کنند. از جمله فاکتورهای امتیازآور:

*تجربه کاری مفید

*شرکت در دوره های آموزشی مشاوره ای

*اخذ رتبه های بسیار کارآمد در آزمون های سراسری

*شرکت در همایش های مختلف و مرتبط

*دارا بودن توان مالی برای تامین منابع مورد نیاز شرکت

*مدارک کارشناسی

 برای ارتقا رتبه مشاور نفت و گاز یا هر رشته دیگری، باید حداقل امتیاز مورد نیاز آن پایه در قراردادها، کارکرد کلی شرکت، مهندسین، اعضا و… را دارا بود. باید برای هر بخش امتیاز مورد نیاز را کسب کرد. این نکته را هم مدنظر داشته باشید که در هر بخش باید به میزان سقف آن امتیاز کسب کند نه بیشتر.

 

 

اولویت رشته های تحصیلی برای اخذ رتبه مشاور گروه نفت و گاز

برای پرسنل امتیازآور شرکت های متقاضی اخذ رتبه در هر حوزه تخصصی، قوانینی برای امتیاز و اولویت در نظر گرفته شده است. ضریب اولویت رشته های تحصیلی اعضای شرکت سبب کاهش یا افزایش امتیاز شرکت می شود. در فرآیند اخذ رتبه مشاور نفت و گاز، اولویت ۱، بالاترین اولویت و اولویت ۵، پایین ترین اولویت است.

 

 

اولویت رشته های تحصیلی درحوزه تخصصی مطالعات اکتشاف و استخراج نفت و گاز

ضریب اولویت ۱

زمین شناسی، مهندسی نفت

ضریب اولویت ۲

پتروفیزیک، مهندسی مخازن، ژئوفیزیک، مهندسی نفت

ضریب اولویت ۳

مهندسی شیمی، پتروشیمی، صنایع، مواد، متالوژی

ضریب اولویت ۴

برق، الکترونیک، ابزار دقیق، کنترل

ضریب اولویت ۵

مکانیک، الکترومکانیک، سیالات، تأسیسات، محیط زیست، بهداشت محیط، ایمنی، کامپیوتر

 

 

اولویت رشته های تحصیلی درحوزه تخصصی واحدهای پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی

ضریب اولویت ۱

مهندسی نفت،مهندسی شیمی، پتروشیمی، مکانیک، الکترومکانیک، سیالات، تأسیسات، فرایند

ضریب اولویت ۲

مهندسی نفت،مهندسی شیمی، پتروشیمی، مکانیک، الکترومکانیک، سیالات، تأسیسات، فرایند، راه و ساختمان، عمران، برق، الکترونیک، ابزار دقیق، کنترل

ضریب اولویت ۳

سازه، صنایع، مواد، متالوژی

ضریب اولویت ۴

محیط زیست، بهداشت محیط، ایمنی

ضریب اولویت ۵

کامپیوتر

 

 

اولویت رشته های تحصیلی درحوزه تخصصی خطوط انتقال نفت و گاز

ضریب اولویت ۱

راه و ساختمان، عمران، مکانیک، الکترومکانیک، سیالات، تأسیسات، سازه

ضریب اولویت ۲

راه و ساختمان، عمران، مکانیک، الکترومکانیک، سیالات، تأسیسات، سازه، برق، الکترونیک، ابزار دقیق، کنترل

ضریب اولویت ۳

صنایع، مواد، متالوژی، مخابرات

ضریب اولویت ۴

محیط زیست، بهداشت محیط، ایمنی

ضریب اولویت ۵

کامپیوتر

 

 

اولویت رشته های تحصیلی درحوزه تخصصی تأسیسات بالادستی روزمینی

ضریب اولویت ۱

راه و ساختمان، عمران، مکانیک، الکترومکانیک، سیالات، تأسیسات، سازه

ضریب اولویت ۲

مهندسی نفت ،مهندسی شیمی، پتروشیمی، راه و ساختمان، عمران، مکانیک، الکترومکانیک، سیالات، تأسیسات، سازه، برق، الکترونیک، ابزار دقیق، کنترل

ضریب اولویت ۳

صنایع، مواد، متالوژی، فرایند

ضریب اولویت ۴

محیط زیست، بهداشت محیط، ایمنی

ضریب اولویت ۵

کامپیوتر

 

 

اولویت رشته های تحصیلی درحوزه تخصصی شبکه توزیع و ایستگاه های کاهش فشار گاز

ضریب اولویت ۱

راه و ساختمان، عمران، مکانیک، الکترومکانیک، سیالات، تأسیسات، سازه

ضریب اولویت ۲

راه و ساختمان، عمران، مکانیک، الکترومکانیک، سیالات، تأسیسات، سازه، برق، الکترونیک، ابزار دقیق، کنترل

ضریب اولویت ۳

مهندسی شیمی، پتروشیمی، صنایع، مواد، متالوژی

ضریب اولویت ۴

محیط زیست، بهداشت محیط، ایمنی

ضریب اولویت ۵

کامپیوتر

 

 

ثبت نارین مشاور شما در تمام مراحل می باشد، برای دریافت مشاوره رایگان در زمینه ثبت شرکت با ما تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها