مراحل ثبت شرکت تضامنی
ثبت شرکت تضامنی
مرداد ۳۰, ۱۴۰۰
تغییر مدت شرکت سهامی خاص
شهریور ۷, ۱۴۰۰

رتبه بندی شرکت چیست؟

رتبه بندی شرکت

رتبه بندی شرکت چیست؟

اکثر پروژه های کوچک و بزرگ چه دولتی و چه خصوصی با برگزاری مناقصه به شرکت های پیمانکاری و مجری واگذار می شود.
این شرکت ها چه به صورت شرکت های پیمانکاری و چه به صورت شرکت های مشاور در این مناقصات شرکت می کنند.
این که چه شرکتی برنده مناقصه خواهد بود جدای از میزان قیمت پیشنهادی برای انجام پروژه ، به میزان توان فنی و سابقه کاری آن شرکت ها نیز بستگی دارد.
این میزان توان فنی و سابقه کاری برای هر شرکت را سازمان مدیریت و برنامه ریزی با معیاری با عنوان امتیاز برای هر شرکت مشخص می کند.
که میزان اندازه امتیاز و نوع رتبه بندی هر شرکت بسته به نوع شرکت متفاوت می باشد مانند رتبه ۱ تا ۵ پیمانکاری یا رتبه ۱ تا ۳ مشاور و … .

رتبه بندی چیست ؟

در واقع رتبه بندی شرکت یا همان گرید شرکت بر اساس استاندارد ها و آیین نامه های موجود در این سازمان و به میزان احراز شرایط لازم به شرکت های پیمانکاری و مشاور و .. اعطاء می شود.
چنانچه شرکت پس از بررسی ، واجد شرایط تشخیص داده شود، آنگاه میتواند گواهی تشخیص صلاحیت را دریافت کند. به این پروسه به اصطلاح رتبه بندی شرکت و اخذ گرید نیز می گویند.

شرایط لازم جهت رتبه بندی

  1. شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد. (جهت اخذ رتبه، نخستین قدم ثبت شرکت است)
  2. نیمی از اعضاء هیات مدیره می بایستی حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند.
  3. به کار گیری مهندس دارای ۷ سال سابقه بیمه رد شده از یک شرکت دارای رتبه، در هیات مدیره
  4. سابقه کار مفید و مرتبط مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره ضروری می باشد.
  5. هیچکدام از مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند.
  6. عدم سوء پیشینه شرکت که منجر به محدودیت جهت انجام پروژه ها باشد.

انواع رتبه بندی

چرا باید یک شرکت رتبه داشته باشد؟

  • برای شرکت در مناقصه ها، یکی از مدارک لازم داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری می باشد.
  • کارفرما و سرمایه گزار قطعا به استناد رتبه شرکت آگاهی و اطمینان کافی از میزان توان فنی و استطاعت مالی آن داشته و از میان شرکت های مختلف انتخاب بهتری میتواند داشته باشد.
  • رتبه بندی شرکت ها در رشته های یکسان دورنمای کلی از وضعیت یک شرکت را نشان داده ازاین رو مقایسه میان نقاط ضعف و قوت راحت تر خواده بود.
  • سازمان های دولتی اجازه عقد قراداد با شرکتی که فاقد رتبه است را ندارد.

ثبت نارین با

* اخذ، تمدید و ارتقاء رتبه پیمانکاری در تمام زمینه ها

*اخذ، تمدید و ارتقاء رتبه مشاور در تمام زمینه ها

*اخذ، تمدید و ارتقاء رتبه انواع رتبه بندی شرکت ها

*ثبت نام و دریافت گذر واژه ساجات

*ثبت قرارداد های شرکت های پیمانکاری در سامانه ساجات

*مشاوره رایگان جهت رتبه بندی شرکت

*سابقه ۱۵ ساله در اخذ گرید انواع شرکت

پیشتاز در رتبه بندی شرکت ها می باشد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها