ثبت شرکت گردشگری
ثبت شرکت گردشگری
بهمن ۱, ۱۳۹۸

دفاتر پلمپ و ضرورت آن

پلمپ دفاتر99

پلمپ دفاتر و ضرورت ان

 

پلمپ دفاتر

پلمپ-دفاتر-تجاری

پلمپ دفاتر و ضرورت آن

بر اساس ماده ۶ قانون تجارت،همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پس از ثبت شرکت جهت اظهار هزینه ها و درآمدهای خود به دفاتر پلمپ نیاز دارند.

 

دفاتر پلمپ به صورت دفتر کل و روزنامه می باشند که بر حسب کارکرد ۵۰-۱۰۰-۱۵۰برگی می باشند.

 

تمامی شرکت ها در صورتی که کارکردی داشته باشند جهت مشخص نمودن عملکرد مالی خود موظف به تکمیل این دفاتر هستند،عدم اخذ،تکمیل و ارایه این دفاتر باعث علی الراس شدن شرکت خواهد شد.

 

در صورتی که شرکت فعالیتی هم نداشته باشد جهت اعلام عدم فعالیت خود به دارایی، باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت سفید یا خالی به حوزه دارایی شرکت تسلیم نمایند.

 

علت نامگذاری این دفاتر، به نام دفاتر پلمپ به این دلیل است که کلیه صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند.

 

دفتر روزنامه چیست ؟

دفتر روزنامه، دفتری است که در آن ریز هزینه ها و سود و زیان به صورت روزانه وارد میشود.

دفتر کل چیست ؟

دفتر کل دفتری است که درآن ریز هزینه ها ی دفتر روزنامه به صورت هفتگی درآن وارد می شود.

 

نکته : دفاتر قانونی مورد تایید سازمان امور مالیاتی، دفاتری هستند که  مطابق مقررات مواد ۱۱و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ در اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور اقتصادی و دارایی پلمپ گردد.

 

چه زمانی باید جهت اخذ دفاتر اقدام نمود :

جهت اخذ دفاتر پلمپ شده هر سال؛ باید سال قبل از آن؛ در واقع  پیش از شروع سال مالی جدید؛ اقدام به دریافت دفاتر پلمپ شده نمود. برای مثال برای دریافت دفاتر پلمپ شده سال ۹۹ تا پایان اسفند سال ۹۸ باید اقدام نمود ؛مگر اینکه تمامی صفحات دفاتر؛ پیش از پایان سال مالی تمام شوند و نیاز به دفاتر جدید باشد که در اینصورت میتوانند  دفاتر جدید  اخذ نمایند.

 

ضرورت پلمپ دفاتر تجاری

 

پلمپ دفاتر 99

 

قانونگذار اهمیت مخصوصی برای دفاتر تجاری قائل شده و بین تجار دفاتر تجاری سندیت دارند.برای جلوگیری از تقلب و وارد کردن بعضی از اقلام به تاریخ های بعد تشریفاتی پیش بینی شده است که حتی المقدور تجار نتوانند بعداَ ارقامی را در دفاتر خود وارد کنند.ماده ۱۱ قانون تجارت مقرر می دارد:

“دفاتر مذکور در ماده ۶ به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد توسط نماینده اداره ثبت(که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود)امضاء خواهد شد.برای دفتر کپیه امضای مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد.در موقع تجدید سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.حق امضاء از قرار هر صد صفحه با کسور آن دو ریال و بعلاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد است”.

لذا ، دفاتر روزنامه ، کل و دارایی و همچنین هر دفتری که داشتن آن را وزارت دادگستری لازم بداند، باید قبل از آنکه چیزی در آن نوشته شود ، به وسیله نمایندگان اداره کل ثبت ، مهر و پلمپ شود.

صفحات دفاتر فوق باید دارای شماره ترتیب اعم از ردیف یا مترادف بوده و نخ کشی شده باشد.متصدی امر کلیه صفحات آن را شمارش و به مهر مخصوص ممهور می نماید و تعداد صفحات را در ابتدا و انتهای آن با تصریح به اسم و مشخصات تاجر صاحب دفتر ، قید و اعداد را با تمام حروف نوشته و دو طرف آن را با مهر سربی که وزارت دادگستری تهیه نموده پلمپ می کند.دفتر کپیه نیازی به پلمپ و ثبت ندارد.

تاجر مکلف است معاملات خود را در دفاتر یاد شده به ترتیب ثبت کند.تراشیدگی ، مخدوش نمودن و گذاشتن صفحات سفید بیش از اندازه به موجب ماده ۱۳ قانون تجارت ممنوع است.تاجر الزاماَ باید این دفاتر را حداقل تا ۱۰ سال نگه دارد.

“آیا با توجه به ماده ۱۳ قانون تجارت نگهداری اسناد و مدارک مثبته دفاتر قانونی شرکت ها از جمله فاکتورهای فروش روزانه و اسناد حسابداری به مدت ده سال(۱۰) الزامی است یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح ذیل است:

“دستور ماده ۱۳ قانون تجارت درباره نگهداری دفاتر تجاری به مدت ده سال بر این مبنی است که در صورت استناد به مندرجات دفاتر در مراجع صالح یا نیاز به حسابرسی و بررسی امور تجاری تاجر و امثال آن،دفاتر تجاری در دسترس باشد و چون شرط اعتبار دفاتر این است که مطابق قانون تجارت مترتب شده باشد و لازمه تشخیص این امر ملاحظه و بررسی اسناد و مدارک مربوط و مطابقت آن ها با مندرجات دفاتر است لذا تامین مقصود و منظور مقنن از نگهداری دفاتر بدون حفظ و نگهداری اسناد و مدارک مزبور نظیر فاکتورها و اسناد حسابداری مقدور نیست.بالنتیجه به نظر می رسد ماده ۱۳ قانون تجارت ناظر به نگهداری این قبیل اسناد نیز می باشد.(مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی،از سال ۱۳۵۸ به بعد،روزنامه رسمی،۱۳۶۸)

 

 

 

جهت پلمپ دفاتر سال ۹۹ از هم اکنون اقدام کنید.

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶© 2019 ثبت شرکت | ثبت برند | ثبت نارین