ثبت شرکت مختلط سهامی

ثبت شرکت مختلط سهامی

ثبت شرکت مختلط سهامی

 

مانند سایر شرکت های تجارتی ،دارای شخصیت حقوقی است. به موجب ماده ی ۱۶۲ قانون تجارت «شرکت مختلط سهامی شرکتی است که تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود».

این شرکت در حقیقت به منزله ی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است که در آن تعدادی شریک ضامن و تعدادی شریک دارای سهم می باشد.

برای تشکیل شرکت لازم است که:

۱- اساسنامه و یا شرکتنامه حاوی امور اساسی شرکت تهیه شود.

۲ پرداخت ثلث سرمایه ی نقدی و تعهد دو ثلث بقیه اعلام گردد.

۳- سهم الشرکه ی غیر نقدی ارزیابی و تحویل شرکت شود.

۴- در تنظیم سهام یا قطعات، قیمت حداقل با توجه به سرمایه ی شرکت تعیین گردد.

یعنی اگر سرمایه کمتر و یا معادل دویست هزار ریال بود حداقل پنجاه ریال و اگر بیشتر از این مبلغ بود یکصد ریال.

۵- تهیه ی رسید سرمایه، بنحوی که هست و اعلام آن با تصریح به اینکه سرمایه در تحویل شرکت است.۹

۶- تعیین اسامی و مشخصات شرکاء سهامی با مقدار سهام آن ها و شریک یا شرکاء ضامن با میزان سهم الشرکه

شرکت مختلط سهامی

 

در این قبیل شرکت ها دو نوع شریک وجود دارد:۱) شرکاء سهامی ۲) شرکاء ضامن

 

شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه ی آن ها به صورت سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.

شریک ضامن کسی است که سرمایه ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود.در صورت تعدد شریک ضامن ،مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات تضامنی خواهد بود.

 

شرکت مختلط سهامی باید:

 

۱- دارای اسم مخصوص باشد.

۲- عبارت شرکت مختلط در آن قید شود. قهری است که برای جلوگیری از تشابه اسمی و ظهور معنی و افتراق آن از شرکت مختلط غیر سهامی ذکر کلمه ی سهامی بلامانع است.

۳- لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن باید در اسم شرکت قید گردد و اگر نام دو یا چند نفر ذکر شود مانعی ندارد.

۴- شرکت الزاماَ باید دو نوع شریک داشته باشد که عبارتند از: شرکاء ضامن که ممکن است فقط یک نفر باشد و شرکاء عادی یا سهامی و با توجه به مسئولیت آن ها غیر ضامن

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی:

– یک نسخه مصدق از شرکت نامه

– یک نسخه مصدق از اساسنامه

– اسامی مدیر یا مدیران شرکت

– نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه

– سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد ۴۰،۴۱ و ۴۴

– نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

هر شرکت مختلط سهامی دارای مجمع عمومی است که مرکب از کلیه ی سهامداران شرکت بوده و با رعایت مقررات مجمع عمومی عادی شرکت های سهامی تشکیل می شود. در حقیقت هر شرکت مختلط مانند شرکت سهامی عام دارای سه نوع  مجمع عمومی می باشد که عبارتند از:

۱- مجمع عمومی موسس

۲- مجمع عمومی عادی

۳- مجمع عمومی فوق العاده

 

شرکت مختلط سهامی گرچه دارای مجمع عمومی است ولی این مجمع حق انتخاب مدیران شرکت را نخواهند داشت؛ بلکه «مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است » علت این است که قاعدتاَ شرکاء ضامن که مسئول تعهدات اضافه بر سرمایه هستند از لحاظ مسئولیت ضمانتی خودشان در عمل بیشتر احتیاط خواهند نمود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها