ثبت شرکت حمل و نقل جاده ای

ثبت شرکت حمل و نقل جاده ای

یکی از شرکت های مهم در تجارت

یکی از روش هایی که امور تجاری را آسان می کند ثبت شرکت حمل و نقل جاده ای است. از پرکاربردترین روش های ارسال کالا، حمل و نقل جاده ای و زمینی است. یکی از شرکت های مهم در تجارت، شرکت حمل ونقل جاده ای است. ثبت این نوع شرکت هم مانند هر نوع شرکت دیگری، شرایط و ضوابط خاص خود را دارد. برای حمل و نقل کالا به صورت جاده ای، محدوده مشخص و معینی دارند. حمل ونقل باید در همان محدوده مشخص شده انجام شود.

 

ثبت شرکت حمل و نقل جاده ای

از پرکاربردترین روش های ارسال کالا

 

ثبت شرکت حمل و نقل جاده ای

برای ثبت این شرکت حمل و نقل جاده ای، قبل از اقدام به ثبت، متقاضی باید مجوزها را از وزارت راه و شهرسازی دریافت کند. پس از دریافت مجوز حمل و نقل جاده ای، ثبت در قالب یکی از انواع شرکت های تجاری اقدام می شود. در فرایند ثبت شرکت حمل و نقل جاده ای یک سری نکات را باید در نظر بگیرید تا با مشکل مواجه نشوید. به همین منظور مراحل ثبت را مرحله به مرحله در این مطلب پیش می بریم.

 

مراحل ثبت شرکت حمل و نقل جاده ای

مرحله اول

انتخاب نوع شرکت حمل و نقل جاده ای

قبل از ثبت شرکت باید نوع شرکت و محدوده فعالیت را مشخص کرد. مجوز هر یک از انواع شرکت های حمل و نقل به صورت جداگانه اخذ می شود. ثبت شرکت حمل و نقل جاده ای کالا، بر اساس دسته بندی ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا به صورت زیر است:

شهرستانی

شرکتی که پروانه فعالیت شهرستانی از اداره کل استان دارد. بر اساس یک سری ضوابط می تواند بارنامه حمل و نقل کالا برای مقصدهای مورد نظر شهرستانی صادر کند.

استانی

شرکتی که پروانه فعالیت سراسری از اداره کل استان دارد. برای حمل بارهای تحت قرارداد از مبدا سایر استان های آن استان به سایر نقاط کشور بارنامه صادر می کند. در شهرستان محل تاسیس هم فعالیت شرکت شهرستانی دارند.

سراسری

شرکت که پروانه فعالیت سراسری از اداره کل استان دارد. فعالیت این شرکت به شکل شرکت شهرستانی است. در همه زمینه های کالا فعالیت دارد. برای وسایل نقلیه باری در کل کشور بارنامه صادر میکند.

 

مرحله دوم

دریافت مجوز ثبت شرکت حمل و نقل جاده ای

شرکت حمل و نقل جاده‌ای با‌توجه به نوع آن(شهرستانی، استانی و سراسری)، حمل و نقل کالا را در محدوده معینی انجام می‌دهد. این شرکت از جمله شرکت‌های است که قبل اقدام به ثبت، باید مجوز آن از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دریافت شود.

در این مرحله بعد از تکمیل و ارائه مدارک با توجه به نوع شرکت، باید اقدام به دریافت جواز تاسیس شرکت حمل و نقل جاده‌ای از اداره یا سازمان مربوطه کنید. در مورد شرایط دریافت جواز تاسیس شرکت حمل و نقل کالا باید موارد زیر را در نظر داشته باشید:

ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه

*ﺳﺎﮐﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

*ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر

*ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ مدیر ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺷﺮکت های دﯾﮕﺮ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت

*ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ مبنی بر عدم اعتیاد

*ارائه ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﯿﻔﺮی

*داشتن کارت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ دائم

*نداشتن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﻐﻞ دوﻟﺘﯽ

*دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺠﺮبی

 

ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮرد‌ﻧﯿﺎز برای تاسیس شرکت حمل و نقل جاده‌ای:

تحصیلات و سوابق

جدول میزان تحصیلات و سوابق

 

شرایط وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺎری

ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺎری ﻣﻮرد‌ ﻧﯿﺎز

ﺗﻌﺪاد وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺎری ﻣﻮرد‌ﻧﯿﺎز

 

ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ

مکانی که به عنوان ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ، ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ حمل و نقل بین شهری معرفی می شود باید دارای شرایط زیر باشد:

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ

شرایط پایانه شرکت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ

سراسری
ثبت شرکت حمل و نقل جاده ای سراسری

ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ سراسری

 

مدارک مورد‌نیاز برای دریافت مجوز شرکت حمل و نقل و تاسیس شرکت حمل و نقل جاده‌ای عبارت‌اند از:

 

مدارک ثبت شرکت حمل و نقل جاده ای

دریافت مجوز شرکت حمل و نقل

 

پس از بررسی شرایط لازم مجوز صادر می‌شود.

نکته: تاسیس شرکت حمل و نقل درون شهری نیازی به اخد مجوز در زمان ثبت ندارد.

نکته: درخواست تاسیس شرکت‌های تعاونی حمل و نقل، پس از تایید وزارت تعاون دارای وجه قانونی هستند.

 

مرحله سوم

ثبت شرکت

در این مرحله پس از بررسی تمامی شرایط و مدارک و صدور مجوز های لازم می توانید به ثبت یکی از انواع شرکت‌های تجاری اقدام کنید. توجه داشته باشید که علاوه بر ضوابط تاسیس شرکت حمل و نقل جاده‌ای، باید شرایط لازم برای ثبت هر یک از انواع شرکت‌های تجاری مانند شرکت سهامی خاص یا شرکت مسئولیت محدود را نیز داشته باشید. بنابراین قبل از ثبت شرکت، شما باید دقیقا بدانید کدام نوع از شرکت‌های تجاری مناسب زمینه فعالیت شما است.


 

مرحله چهارم

صدور پروانه فعالیت شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای

پس از دریافت مجوز و ثبت در قالب یکی از انواع شرکت‌های تجاری، پروانه فعالیت به مدت ۳ سال صادر می‌شود. طبق شرایطی این مجوز قابل تمدید است. برای صدور پروانه فعالیت، شرایط و مدارک زیر لازم است:

* نصب یک دستگاه رایانه جهت صدور بارنامه.

* بازدید نماینده اداره کل استان(وزارت راه و شهرسازی) از وضعیت شرکت و ارائه گزارش کتبی.

 

 

ثبت نارین مشاور شما در تمام مراحل می باشد، برای دریافت مشاوره رایگان در زمینه ثبت شرکت با ما تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها