ثبت شرکت مختلط سهامی
ثبت شرکت مختلط سهامی
آذر ۱۶, ۱۳۹۸
تغییرات در شرکت
تغییرات اساسنامه در شرکت سهامی خاص
آذر ۱۶, ۱۳۹۸

ثبت شرکت جوینت ونچر

مراحل ثبت شرکت جوینت ونچر
ثبت شرکت جوینت ونچر

ثبت شرکت جوینت ونچر

 

ثبت شرکت های جوینت ونچر

شرکت های جوینت ونچر (شرکت انتفاعی) به ائتلاف چند شرکت یا فرد و یا ترکیبی از آنها که جهت انجام فعالیت مشخصی تشکیل می گردد گفته می شود بدون اینکه مدت معینی برایش درنظر گرفته شده باشد. مثلا چند شرکت یا چند شرکت و فرد یا افرادی باهم شرکتی در جهت انجام پروژه های نفتی تاسیس نمایند.

مدارک ثبت شرکت جوینت ونچر

۱- مجوز ثبت شرکت
۲- اخذ فرم درخواست ثبت شرکت
۳- اخذ دو نسخه شرکت‌نامه، اساسنامه و اظهارنامه شرکت
۴- گواهی عدم سوءپیشینه برای اعضای هیئت‌مدیره شرکت
۵- ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس یا آخرین تغییرات آن

قوانین شرکت جوینت ونچر

کنسرسیومها و جوینت ونچرها تحت قالب شرکتهای سهامی خاص و مسئولیت محدود قابل ثبت می باشند. روابط طرفین مشارکت بر اساس قرارداد قابل‌تحلیل و رسیدگی است. قالب حقوقی قرارداد جوینت ونچر بر اساس ترجمان‌های حقوقی کشور سرمایه پذیر، انتخاب می‎شود. همچنین تنظیم قرار داد تشکیل سرمایه گذاری مشترک، تعیین کننده چارچوب اصلی مشارکت می‎باشد که در آن مشخصات هویتی یکی از طرفین و سرمایه آن‌ها‌، محل تشکیل، مدت فعالیت، چگونگی و نوع فعالیت، طریق خاتمه و چگونگی انحلال آن، طریق حسابرسی و بازرسی، میزان سرمایه شرکت، روش‌ها‌ی افزایش و تقلیل سرمایه، میزان مشارکت آن‌ها‌ در سود و زیان، مسئولیت‎ها‌ی ناشی از نقض تعهد طرفین، ساختار مدیریت و کنترل فعالیت مشترک، خرید و فروش، طریق حل اختلافات و دیگر عوامل موثر در قرارداد … نوشته می‎شود.

 ©2020 ثبت شرکت | ثبت برند | ثبت نارین