بخشنامه جدید اداره کل ثبت

بخشنامه جدید اداره کل ثبت شرکت‌ها 

بخشنامه جدید اداره کل ثبت شرکت‌ها

 

نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت‌های تجاری

با عنایت به سیاست‌ها و برنامه‌های تحول و تعالی قوه قضائیه و لزوم ایجاد رویه واحد پیشگیری جرایم مالی توسط شرکت‌های تجاری، مبارزه با فساد و منبع ایجاد شرکت‌های صوری مراتب تمعیدات لازم در زمان ثبت تاسیس و تغییرات بشرح ذیل مورد انتظار می‌باشد:

     ۱-  صحت سنجی و مطابقت اطلاعات مالی از جمله پرداخت نقدی سرمایه با مستندات بانکی شرکت‌های تجاری از طریق سامانه جامع ثبت شرکت‌ها و ممیزی توسط کارشناسان مربوطه انجام پذیرد.

    ۲-  در انواع شرکت‌های تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیر‌نقدی در زمان تاسیس و یا افزایش سرمایه از محل سود، مطالبات، تجدید ارزیابی و سایر موارد تامین مالی غیر‌نقدی دارند. مراتب ارزش‌گذاری اموال غیرنقد به تایید کارشناس رسمی دادگستری و یا حسابدار رسمی برسد و به مرجع ثبت ارائه شود.

     ۳-  ثبت تصویه ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت‌های تجاری پس از تایید حسابدار رسمی امکان‌پذیر است.

     ۴- بر اساس بند۴ بند(س) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اخذ امضاء از خدمات گیرندگان اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال شناسه(کد) به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه‌های مربوط است.

     ۵- متقاضی ثبت تاسیس شرکت‌ها باید موضوع فعالیت خود را در چارچوب طبقه‌بندی موضوع فعالیت سامانه جامع ثبت شرکت‌ها مشخص و درخواست کند.

     ۶-  با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص بصورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد.

     ۷-  با توجه به تکالیف قانونی از جمله موارد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت وضعیت محدودیت و ممنوعیت قضایی مدیران انواع شرکت‌ها از طریق اداره سجل کیفری قوه قضائیه به صورت برخط از طریق سامانه جامع ثبت شرکت‌ها مورد رصد قرار گیرد.

     ۸- با هماهنگی اداره کل امور ورشکستگی و تصفیه، از ثبت اشخاص ورشکسته دارای محدودیت بصورت برخط از طریق سامانه جلوگیری به عمل آید.

     ۹- صحت سنجی اطلاعات اقامتگاه و کدپستی اشخاص حقوقی و مدیران با ارتباط الکترونیک با شرکت پست از طریق سامانه جامع ثبت شرکت‌ها مورد اقدام و از ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی فاقد کدپستی و اقامتگاه برابر قوانین و مقررات تا اصلاح اطلاعات جلوگیری به عمل آید. مطابق آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی با هماهنگی اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر‌تجاری تا به روز‌رسانی اطلاعات شناسه ملی یکتا توسط پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی معلق گردد.

     ۱۰- سند (آگهی) تاسیس انواع شرکت‌ها که توسط مرجع ثبتی منتشر می‌گردد یک ساله می‌باشد. تمدید و ثبت تغییرات آن منوط به تایید الکترونیک حسب مورد دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است.

     ۱۱- ارائه هرگونه خدمات ثبتی به شرکت‌های ثبت شده از جمله ثبت تغییرات، پلمپ دفاتر تجاری، دفتر ثبت تجارتی، مستلزم به‌روز‌رسانی اطلاعات در مواعد قانونی و حسب مورد تاییدیه الکترونیکی دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. درصورت عدم تسلیم تاییدیه‌های مذکور، پس از اخطار پانزده روزه از طریق سامانه ثنا و یا پایگاه اطلاعات سازمان ثبت ارائه هرگونه خدمات از جمله خدمات ثبتی، مالی، مالیاتی، بیمه ای و گمرکی به آن شخص متوقف می‌گردد. اعاده آن به وضعیت سابق صرفا با ارائه تاییدیه‌های مذکور و یا صدور حکم قضایی مجاز است.

     ۱۲- کلیه الزامات قانونی مربوط به ثبت شرکت‌ها از جمله احرازهای بانکی، مالیاتی، و بیمه ای و احرازهای هویتی و اهلیتی صرفا از طریق پنجره واحد برخط، غیر‌حضوری و آنی انجام می‌شود.

معاونین امور اسناد و توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی ثبتی، مدیران کل ثبت اسناد و مدارک استان‌ها، مدیرکل ثبت شرکت‌هاو موسسات غیرتجاری، مدیر کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مسئول نظارت برحسن اجرای مقررات مذکور می‌باشند.

 

ثبت نارین مشاور شما در تمام مراحل ثبت شرکت می باشد، برای دریافت مشاوره رایگان در زمینه ثبت شرکت با ما تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

 

ثبت درخواست آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها