انواع مناقصات
مرداد ۶, ۱۳۹۹
ثبت شرکت کنسرسیوم
شرکت کنسرسیوم
شهریور ۳, ۱۳۹۹

تقسیط ۶۰ ماهه بدهی تامین اجتماعی

تقسیط ۶۰ ماهه بدهی تامین اجتماعی

تقسیط ۶۰ ماهه بدهی تامین اجتماعی

 

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به منظور جلوگیری از تضییع حقوق کارفرمایان و کاهش آثار و تبعات ناشی از اعمال محدودیت‌ها، تقسیط ۶۰ ماهه بدهی‌های تامین اجتماعی را تصویب کرد. ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به استناد ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با توجه به شرایط خطیر اقتصادی کشور، تسهیل در وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق کارفرمایان و کاهش آثار و تبعات ناشی از اعمال محدودیت‌های صورت گرفته توسط سازمان تامین اجتماعی تقسیط ۶۰ ماهه بدهی‌های تامین اجتماعی را تصویب کرد.

بر این اساس سازمان تامین اجتماعی و ادارات کل استانی آن می‌بایست به استناد ماده ۴۶ قانون تامین اجتماعی در مرحله صدور اجراییه در صورت تعیین تکلیف بدهی (حداکثر در تقسیط ۶۰ ماهه) توسط کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی، با دریافت سفته یا چک به عنوان تضمین بازپرداخت بدهی، نسبت به رفع محدودیت‌های صورت گرفته اعم از توقیف یا بازداشت اموال و دارایی‌ها، ممنوع الخروجی، انسداد حساب‌ها، کارت بازرگانی، پرداخت تسهیلات و ثبت هرگونه تغییرات در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اقدام و گواهی بلامانع بودن انجام امور فوق را صادر کنند.

 ©2020 ثبت شرکت | ثبت برند | ثبت نارین