تـغییر آدرس دفتر مرکزی در شرکت

تغییر آدرس دفتر مرکزی

تـغییر آدرس دفتر مرکزی در شرکت

تغییر آدرس دفتر مرکزی در شرکت نیز باید طبق قوانین تجارت با تنظیم صورتجلسه  و تایید شرکاء و هیئت مدیره و اعلام به اداره ثبت صورت گیرد.

برای تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت باید حتما محل جدید دارای کد پستی معتبر باشد.
در صورتی که تغییر محل قانونی شرکت از شهرستان یا استانی به شهرستان یا استان دیگری باشد باید حتما به این مسئله دقت داشت که بعد از ثبت تغییرات مربوطه حتما در محل مقصد از طریق اداره ثبت همان استان یا شهرستان برای دریافت شماره ثبت جدید و پیگیری انتقال پرونده ثبتی شرکت به اداره ثبت محل مقصد اقدامات لازم صورت گیرد.

 تنظیم صورتجلسه برای این نوع تغییر باید حتما در قالب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورتجلسه هیئت مدیره باشد .

تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت

مدارک مورد نیاز برای تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت

 

۱- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است.

۲- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

۳- ارائه برگ نمایندگی، نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می‌باشند. (رعایت ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

۴-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت (ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد.

۵- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد.

۶- در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

نکات  کلیدی تغییر آدرس دفتر مرکزی در شرکت

– در صورتی که هیات مدیره طبق اساسنامه شرکت اختیار تغییر محل را داشته باشد با تنظیم صورتجلسه هیات مدیره نسبت به تغییر محل اقدام شود.
– در صورتیکه تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد نام شهرستان و آدرس محل آن در شهرستان دقیقاً قید شود و پیگیری شود که پرونده به شهرستان مربوطه ارسال گردد.
صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.
– در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹) الزامی است.
در صورتی مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل  شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.
نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع  صحت آن را تأیید و بهمراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.
کلیه صورتجلسات می بایست پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.
در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده رعایت مقررات اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانونی تجارت در خصوص دعوت الزامی است.

 

👈 حتما بخوانید : تنظیم صورتجلسات تغییرات شرکت

 

با توجه به تخصصی بودن تنظیم صورتجلسه مربوط به دفتر مرکزی شرکت پیشنهاد می کنیم، این کار را به کارشناسان متخصص ما در ثبت نارین بسپارید.

تهران : ۰۲۱۸۸۲۳۱۰۰۲ – ۰۹۱۰۴۶۲۳۳۶۶

اراک : ۰۸۶۳۲۲۱۶۶۶۰ – ۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

1 دیدگاه

  1. […] فوق العاده جهت تنظیم صورتجلسه است. همانند آنچه در مقاله‌های قبلی گفته شده است. علاوه بر صورتجلسه، تمامی سهامداران باید […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها