تغییر موضوع شرکت با مسئولیت محدود

تغییر موضوع شرکت با مسئولیت محدود

تغییر موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود

موضوع شرکت ها با توجه به فعالیت آنها مشخص می شود. در حقیقت مشخص کننده هدف شرکت است. موضوع شرکت کلیه امور تجاری و غیرتجاری را دربر می گیرد. برای انتخاب موضوع شرکت قوانینی وضع شده که باید از آنها پیروی کرد. در صورتی که بعد از یک دوره فعالیت، قصد گسترش حیطه امور شرکت یا تغییر موضوع فعالیت را داشته باشید، باید طی مراحلی این موضوع را به اطلاع اداره ثبت شرکت ها رساند. برای تغییر موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود باید تاییدیه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور باشد. در این مجمع نسبت به تغییر یا الحاق به موضوع فعالیت شرکت تصمیم گیری کرده و صورتجلسه ای تنظیم می شود. در نهایت هم فرآیند ثبت صورتجلسه انجام می شود. برخی از موضوعات نیاز به دریافت مجوز دارند. در ادامه به توضیح کامل مراحل تغییر موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم.

 تغییر موضوع شرکت با مسئولیت محدود

تغییر موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود

مراحل تغییر موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود

تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده

اولین مرحله برای تغییر موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود تشکیل مجمع عمومی فوق العاده است. این مجمع با حضور همه اعضا یا دارندگان سرمایه (بیش از نصف سرمایه) تشکیل می شود. وظیفه این مجمع اخذ تصمیم برای انجام تغییرات بسیار مهم و بنیادی در شرکت است. این تغییرات تمامی جنبه ها در زمینهٔ فعالیت و تجارت و … شامل می شود. زمانی که اعضای شرکت تصمیم به تغییر موضوع شرکت بگیرند این مجمع تشکیل می شود و بر چگونگی اعمال این تغییرات و اخذ تصمیم آن نظارت می‌ کند. در صورتی که اکثریت اعضای حاضر به این تصمیم رای مثبت دهند، فرآیند تغییر موضوع وارد مرحله بعد می‌شود.

 

تنظیم صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت

بعد از رای گیری و موافقت اکثر حاضرین، صورتجلسه ای مبنی بر تغییر موضوع فعالیت یا الحاق به موضوع تنظیم می شود. این صورتجلسه باید توسط اعضای حاضر امضا شود تا به تصویب برسد.

اخذ مجوزهای لازم

با توجه به موضوع انتخابی برای تغییر فعالیت شرکت با مسئولیت محدود ممکن است نیاز به دریافت مجوز باشد. در این صورت بعد از اخذ مجوزهای لازم، صورتجلسهباید ثبت شود تا فعالیت جنبه قانونی داشته باشد. اگر فعالیت یک شرکت بدون دریافت مجوز باشد، درگیر جریمه‌های مالیاتی خواهد شد. همچنین امکان شرکت در مزایده و مناقصه یا دریافت تسهیلات بانکی را هم نخواهد داشت. بنابراین اگر تصمیم به تغییر موضوع دارید و تمام یا بخشی از موضوع نیاز به دریافت مجوز دارد، پیش از تصویب موضوع باید آن را دریافت کنید، تا بتوانید موضوع مورد ‌نظر را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانید.

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود

در گام نهایی، شما باید صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود تنظیم شده را در سامانه اداره ثبت شرکت ها ثبت کنید. پس از تکمیل اطلاعات، سامانه یک رسید اینترنتی دارای بارکد به شما می‌دهد. صورتجلسه را به همراه سایر مدارک در پوشه تغییرات قرار دهید و اطلاعات روی پوشه را تکمیل کنید. پوشه مدارک را در پاکت اداره پست گذاشته و رسید را روی آن بچسبانید و در نهایت برای اداره ثبت شرکت ها ارسال کنید.

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت به دلیل نکات ریزی که در زمان ورود اطلاعات و تنظیم صورتجلسه دارد باید با دقت و تجربه کافی انجام شود. در غیر این صورت با مشکلات زیادی مثل رد صورتجلسه مواجه خواهید شد.

مدارک لازم برای ثبت صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت

برای ثبت صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود، پس از ورود اطلاعات در سامانه، باید بر اساس مرحله قبل مدارک زیر را به اداره ثبت شرکت ها ارسال کنید. این مدارک شامل موارد زیر است:

-اصل صورتجلسه

-وکالتنامه (اگر شخصی به وکالت از سهامدار در جلسه شرکت کرده باشد.)

-نامه نمایندگی (در صورتیکه یکی از سهامداران شخص حقوقی باشد.)

-اصل مجوز (اگر موضوع فعالیت نیازمند اخذ مجوز باشد.)

انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار و روزنامه رسمی

در نهایت، آگهی تغییر موضوع فعالیت پس از پرداخت هزینه روزنامه رسمی و کثیرالانتشار به صورت اینترنتی، در یکی از روزنامه ها منتشر خواهد شد.

مدارک لازم برای تغییر موضوع فعالیت شرکت

برای تغییر موضوع شرکت با مسئولیت محدود باید مدارک زیر را ارائه کرد:

  • تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات (در صورت وجود)
  • کپی برابر با اصل مدارک شناسایی کلیه اعضای شرکت
  • صورتجلسه تغیر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت
  • فتوکپی آگهی تاسیس و روزنامه تاسیس
  • ارائه کارت وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده ) در صورتی که شرکا وکالتاَ صورتجلسه را امضا کنند.

تفاوت میان تغییر موضوع شرکت در سهامی خاص و مسئولیت محدود

در مراحل تغییر موضوع شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود تفاوت هایی وجود دارد که به شرح زیر است.

سهامی خاص

۱.مجمع عمومی فوق العاده باید تشکیل شود.

۲.یک صورت جلسه تنظیم شود و به امضای اعضای هیئت رئیسه برسد.

۳.مجوز برای تغییر موضوع اخذ شود. (با توجه به نیاز شرکت)

۴.ارائه اصل صورت جلسه الزامی است.

۵.لیست صاحبان سهامی که در جلسه حاضر بودند.

۶.نسخه اصلی روزنامه آگهی دعوت ارائه شود.

۷.مجوز اخذ شده برای تغییر موضوع را اداره ثبت شرکت ارائه شود.

شرکت با مسئولیت محدود

۱.یک مجمع عمومی فوق العاده باید تشکیل شود.

۲.صورت جلسه تنظیم شود و به امضای تمام اعضای شرکت با قید میزان سهمشان برسد.

۳.مجوز برای تغییر موضوع اخذ شود. ( با توجه به نیاز شرکت )

۴.استعلام لازم اخذ شود و به مرجع ذی صلاح ارائه شود.

۵.دریافت پاسخ استعلام در زمانی که مقرر شده است.

۶.ارائه اصل صورت جلسه و پاسخ استعلام الزامی است.

۷.دفاتر ثبت توسط متقاضی باید امضا شود.

نکات مهم صورت جلسه تغییر موضوع شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود

هنگام تنظیم صورت جلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت و ارائه آن به سازمان ثبت شرکت ها موارد زیر را در نظر بگیرید:

 *باید موضوع فعالیت شرکت و یا مواردی که قصد اصلاح دارید، را به صورت کامل در صورتجلسه ثبت کنید.

*مجوز مورد نیاز برای تغییر موضوع را اخذ کنید. طی سه روز به اداره پست تحویل دهید.

*یک نسخه از صورت جلسه که به امضای اعضا رسیده به اداره پست تحویل داده شود.

*بارکد پستی تمام اطلاعات داده شده به اداره پست در سیستم وارد شود.

*نام تمامی صاحبان سهام در صورت جلسه وارد شود و به امضای همگی برسد.

*میزان سهام هر یک از سهامداران باید مشخص باشد.

*کلیه اقدامات لازم برای بارگذاری مدارک و پذیرش صورتجلسه از طریق سامانه اینترنتی انجام شود.

*روزنامه اصلی درج آگهی صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها باید ارائه شود.

*باید کلیه تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه قانون تجارت 99 انجام شود.

*صورت جلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت در چند نسخه تهیه شود. پس از امضای اشخاص ذی سمت و با مهر شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود.

ثبت نارین مشاور شما در تمام مراحل می باشد، برای دریافت مشاوره رایگان در زمینه ثبت شرکت با ما تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها