رتبه بندی شرکت
رتبه بندی شرکت چیست؟
شهریور ۱, ۱۴۰۰
تاسیس و تغییرات شعبه شرکت
تاسیس و تغییرات شعبه شرکت
شهریور ۹, ۱۴۰۰

تغییر مدت شرکت سهامی خاص

تغییر مدت شرکت
تغییر مدت شرکت سهامی خاص

مدت شرکت  یعنی مدت زمان برقراری شرکت، فعالیت و به رسمیت شناخته شدن آن است.
در زمان ثبت شرکت باید حتما این مسئله مشخص و در اساسنامه شرکت قید شود.
مدت میتواند محدود یا نامحدود باشد. در صورت نامحدود بودن همانطور که واضح و مشخص است شرکت تا زمان نامحدودی می تواند برقرار باشد و از نظر اداره ثبت معتبر است ، حال چه فعالیت داشته باشد و چه خیر.
در صورت محدود بودن حتما تاریخ و زمان مشخصی برای انقضا و پایان یافتن عمر شرکت مشخص می شود که در صورت رسیدن آن زمان شرکت حکم منحل شدن را دارد.

برای تغییر این مدت نیاز به تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده می باشد و باید قبل از اتمام مدت محدود شرکت با تنظیم این صورتجلسه مدت زمان جدیدی برای شرکت اعلام شود.

 

مدارک مورد نیاز تغییر مدت شرکت سهامی خاص

 

۱- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است

۲- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران .

۳- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

۴- در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت (ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد.

۵- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

۶- در صورت لوزم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

با توجه به تخصصی بودن تنظیم صورتجلسه مربوط به مدت شرکت پیشنهاد میکنیم، این کار را به کارشناسان متخصص ما در واحد ثبت نارین بسپارید.

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

 

 ©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها