تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکت های پیمانکاری

با استناد ماده ( ۱۸ ) آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران ( مصوبه شماره ۴۸۰۱۳/ت ۲۳۲۵۱ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ هیآت محترم وزیران ) و با عنایت به مشکلات پیش آمده و به واسطه تداوم بیماری کدوید ۱۹ و همچینین برخی مشکلات زیر ساختی حوزه نرم افزاری ، تغییراتی به شرح زیر در زمان اجرای بخشنامه ها اعمال می گردد.

۱- تاریخ اعمال ضریب متوسط افزایش وزنی که بر اساس شاخص های سالانه ( بخشنامه شماره ۵۷۶۷۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ ) محاسبه می گردد، برای امتیاز کارهای انجام شده ، کار شاخص و امتیاز توان مالی ، در سال جاری به تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱ تغییر می یابد .

تاریخ اعمال میزان ضریب یاد شده در ظرفیت پیمانکاری برای تعیین ظرفیت پیمانکاران، در سال جاری از تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱ خواهد بود .

۲- برای بخشنامه شماره ۴۰۴۲۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ با موضوع تغییرات رشته ها و جداول اختصاصی آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران به تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ تغییر می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها