تغییرات موضوع فعالیت در شرکت سهامی خاص

تغییر موضوع فعالیت

تغییرات موضوع فعالیت در شرکت سهامی خاص

یکی دیگر از مسائلی که هویت یک شرکت را نشان می دهد ، موضوع فعالیت آن می باشد.
شرکت تنها بر اساس موضوع یا موضوع های درج شده در مدارک ثبتی شرکت مانند اساسنامه و آگهی تاسیس میتواند فعالیت داشته باشد ،  بنابراین اصل فعالیت و آینده کاری شرکت حول محور موضوع فعالیت میچرخد که باید توجه خاصی به آن داشت.
براساس قانون تجارت در شرکت های سهامی خاص بعد از ثبت میتوان با تنظیم صورتجلسه مناسب ، ثبت تغییرات موضوع فعالیت در شرکت سهامی خاص را به دو صورت زیر انجام داد.

  1. تغییر موضوع فعالیت

  2. الحاق موضوع فعالیت

تغییر موضوع یعنی اینکه موضوع فعلی شرکت به کل حذف شده و موضوع یا موضوع های جدید جایگزین شوند.
درانتخاب موضوع فعالیت شرکت محدودیتی وجود ندارد و میتوان به هر تعداد و نوع، موضوع انتخاب کرد.
اما این استثنا وجود دارد ، که جهت استفاده از بعضی موضوع فعالیت ها نیاز به اخذ مجوز می باشد ، که در این رابطه در مقاله موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز دارند مفصل توضیح داده شده است.
جهت الحاق موضوع یا همان اضافه کردن موضوع فعالیتی دیگر به سایر فعالیت های شرکت نیز مانند تغییر موضوع محدودیتی وجود ندارد، حتی اگر موضوع ها در چند حیطه کاری باشد.

تصمیم مربوط به تغییر موضوع شرکت یا الحاق موضوع شرکت  را باید در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تنظیم و اعلام نمود.

تغییر موضوع فعالیت در شرکت

مدارک مورد نیاز جهت تغییرات موضوع فعالیت در شرکت سهامی خاص

 

۱- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .

۲- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران .

۳- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

۴- در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت (ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

۵- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

۶- در صورت لوزم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

با توجه به تخصصی بودن تنظیم صورتجلسه مربوط به موضوع فعالیت شرکت پیشنهاد میکنیم، این کار را به کارشناسان متخصص ما در واحد ثبت نارین بسپارید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها