تغییرات شرکت سهامی خاص

تغییرات شرکت سهامی خاص

تغییرات شرکت سهامی خاص

 گاهی بعد از ثبت شرکت با تحولات اقتصادی، شرکت نیازمند تغییراتی است. تغییرات شرکت سهامی خاص هم از این قاعده مستثنی نیست. در مواردی شخص برای راه اندازی و ثبت شرکت خود چندان دقت یا وسواسی برای بعضی موارد مربوط به شرکتی که قصد تأسیس آن را دارد نداشته، اما پس از تأسیس، لزوم ایجاد تغییرات را درآن احساس می کند. در هر صورت، برای هر تغییری در شرکت سهامی خاص، باید صورتجلسه ای بعد از تصویب اعضای هیأت مدیره تنظیم کرد. آن را به همراه روزنامه تأسیس و روزنامه ی آخرین تغییرات شرکت، همراه با کپی کارت ملی اعضای شرکت به اداره ثبت شرکت ها تحویل داد.

 

تغییرات شرکت سهامی خاص

تغییرات شرکت سهامی خاص

 

نهادی زیر برای ایجاد تغییرات در شرکت های سهامی خاص هستند:

 

* مجمع عمومی فوق العاده

_ اسم

_ آدرس و مکان

_ مفاد اساسنامه

_ تغییر و الحاق موضوع

_ ورود و خروج اعضاء

_ ادغام و انحلال شرکت

 

* مجمع عمومی عادی

_ تنظیم صورتهای مالی و مالیاتی

_ انتخاب اعضای هیأت مدیره

 

* جلسه هیات مدیره

_ تغییر در هیأت مدیره

_ انتخاب و تغییر مدیر عامل

_ تعیین صاحبان امضا در شرکت.

 

 

 

 انواع تغییرات شرکت سهامی خاص

انواع تغییراتی که با توجه به اساسنامه می توان در شرکت سهامی خاص ایجاد نمود:

۱.تغییر نام شرکت

۲.تغییر موضوع شرکت

۳.تغییر محل شرکت

۴.نقل و انتقال سهام

۵.تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

۶.انتخابات داخلی هیأت مدیره شرکت سهامی خاص

 

 

تغییر نام شرکت سهامی خاص

تغییر نام شرکت طی مراحلی انجام می شود. رعایت کلیه ی قوانین و دستورات مربوط به اسم شرکت ها برای تغییر نام شرکت الزامی است. تصمیمات در خصوص تغییر نام شرکت در مجمع عمومی فوق العاده گرفته می شود.

 

 

مراحل تغییر نام شرکت سهامی خاص

_ رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت.

_ تنظیم صورتجلسه با امضای هیأت رئیسه.

_ تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده.

_تحویل اصل صورتجلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه با امضای آنها به اداره ثبت شرکت ها.

_ تأییدیه مسؤل تعیین نام اداره ثبت شرکت ها.

_ پرداخت حق الثبت.

_ تحویل فیش پرداخت حق الثبت جهت تغییر نام و اصل روزنامه آگهی دعوت به اداره ثبت شرکت ها.

 

 

تغییر موضوع شرکت سهامی خاص

تغییر موضوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. این تغییر توسط اداره ثبت شرکت ها تصویب و اعلام می شود. آگهی تغییر نام نیز توسط آگهی به اطلاع عموم می رسد. برای تغییر موضوع شرکت ۳ هفته زمان لازم است که آگهی تغییرات از اداره ثبت شرکت ها اخذ شود. مرجع صلاحیتدار در شرکت جهت تنظیم صورتجلسه تغییر موضوع، باید همانند سایر تغییرات شرکت مجمع عمومی عمل کند. هنگام تغییر یا الحاق موضوع باید به امر مجوزی بودن موضوع جدید توجه داشت. در صورت مجوزی بودن موضوع باید برای دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح اقدام کرد.

 

 

مراحل تغییر موضوع شرکت سهامی خاص

_ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.

_ تنظیم صورتجلسه با امضای هیأت رییسه.

_ دریافت مجوز درصورت نیاز از طرف کارشناس.

_ تحویل اصل صورتجلسه، لیست سهامداران در جلسه، اصل روزنامه آگهی دعوت و مجوز دریافت شده به اداره ثبت شرکت ها.

 

 

تغییر محل شرکت سهامی خاص

در بند ۳ اساسنامه، آدرس شرکت هنگام ثبت قید می شود. برای تغییر آدرس شرکت، سهامداران و یا شرکا می توانند با تشکیل صورتجلسه ای با نام مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییر محل شرکت اقدام کنند. اختیار تغییر محل شرکت در تبصره بند ۳ اکثر اساسنامه های شرکت های سهامی خاص به هیت مدیره واگذار شده است. در این تبصره هیئت مدیره به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند، آدرس شرکت را تغییر می دهد. همچنین می تواند شعباتی برای شرکت تاسیس کند. تغییر آدرس شرکت توسط تصمیم هیئت مدیره (در صورتی که در اساسنامه چنین اختیاری به هیئت مدیره داده شده باشد.) یا مجمع عمومی فوق العاده قابل اجرا است.

مراحل لازم برای تغییر محل شرکت سهامی خاصبه شرح زیر است:

_ تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده.

_ تنظیم صورتجلسه با امضای هیأت رییسه.

_ رعایت تشریفات دعوت طبق قانون تجارت و اساسنامه شرکت.

 

 

مدارک  و مراحل مورد نیاز برای نقل و انتقال سهام

_ تشکیل جلسه هیأت مدیره

با رعایت حد نصاب اکثریت اعضاء در صورتیکه مطابق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره باشد. (تشکیل جلسه مجمع عمومی فوفق العاده در صورتی که طبق اساسنامه بر عهده مجمع عمومی باشد.)

_ تنظیم صورتجلسه و امضای هیأت مدیره

در صورتیکه طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره باشد. (امضای هیأت رییسه چنانچه بر عهده مجمع عمومی باشد.)
_ کپی مدرک شناسایی سهامداران جدید.
_ دریافت برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی.
_ فهرست سهامداران قبل و بعد از نقل و انتقال.
_ تحویل اصل صورتجلسه و مدارک به اداره ثبت شرکت ها.

در صورتیکه جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شود، ارائه روزنامه شرکت که آگهی دعوت در آن درج شده باید همراه با مدارک تحویل داده شود.

 

تشکیل مجمع عمومی سالیانه

برای ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مراحل زیر باید طی شود:
_ تشکیل مجمع عمومی و تنظیم صورتجلسه با امضای هیأت رئیسه.
_ تنظیم لیست صاحبان سهام در مجمع با امضای آنها.
_ کپی مدارک شناسایی بازرسین تازه انتخاب شده.
_ ارایه اصل روزنامه، دعوتنامه و دیگر تشریفات موجود در قانون تجارت و اساسنامه در صورت تشکیل مجمع عمومی عادی با اکثریت اعضا.
_ تحویل صورتجلسه و مدارک به اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی.
_ امضای دفاتر ثبت توسط نماینده شرکت.

 

 

انتخابات داخلی هیأت مدیره شرکت های خاص

جهت برگزاری انتخابات داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص مراحل زیر باید طی شود:
_تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه با امضای اعضای هیأت مدیره
_دعوت وفق اساسنامه شرکت و قانون تجارت در صورت تشکیل جلسه بااکثریت اعضا
_تحویل مدارک به اداره ثبت شرکت ها توسط نماینده شرکت و امضای آن
_چنانچه یک نفر مسؤلیت ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل را با هم داشته باشد باید درمجمع عمومی عادی به تصویب سه چهارم آراء اعضای حاضر درمجمع رسیده باشد.

 

 

ثبت نارین مشاور شما در تمام مراحل می باشد، برای دریافت مشاوره رایگان در زمینه ثبت شرکت با ما تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها