تغییرات اساسنامه در شرکت سهامی خاص

تغییرات اساسنامه در شرکت سهامی خاص

تغییرات اساسنامه در شرکت سهامی خاص

اساسنامه شامل قوانین مربوط به شرکت است که یک شرکت باید براساس بندها و تبصره های آن عمل کند. معمولا محدودیتی در تنظیم تعداد ماده و تبصره های اساسنامه وجود ندارد اما معمولا برای شرکت های سهامی خاص ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره تنظیم می شود. انجام تغییرات در رابطه با اساسنامه شرکت سهامی خاص بر اساس قانون به دوصورت زیر قابل انجام است.

* اصلاح مواد اساسنامه

* تصویب اساسنامه جدید

 

تغییرات اساسنامه در شرکت سهامی خاص

تغییرات اساسنامه در شرکت سهامی خاص

 

اصلاح اساسنامه درشرکت سهامی خاص باید در چهار چوب قوانین و مقررات قانون تجارت صورت گیرد. می توان با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضاء تمام اعضاء هیئت مدیره و سهامداران می رسد. هرکدام از بندهای اساسنامه را اصلاح و تغییر داد. تصویب اساسنامه جدید نیز در قالب تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

 

 

مدارک مورد نیاز اصلاح مواد اساسنامه در شرکت سهامی خاص

مدارک مورد نیاز برای تغییرات مواد اساسنامه در شرکت سهامی خاص به شرح زیر است:

۱- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است.

۲- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

۳- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

۴- در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت (ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد.

۵- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد.

۶- در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

ثبت نارین مشاور شما در تمام مراحل می باشد، برای دریافت مشاوره رایگان در زمینه ثبت شرکت با ما تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها