تعداد شرکا برای ثبت شرکت

تعداد شرکا برای ثبت شرکت

حداقل تعداد شرکا برای ثبت شرکت

برای اینکه فعالیت ما قانونی باشد باید شرکت ثبت کرد. برای ثبت شرکت باید، نوع شرکت، میزان سرمایه و زمینه فعالیت مشخص باشد. همچنین باید تعداد شرکا برای ثبت شرکت را هم بدانیم. در این مطلب به بررسی حداقل تعداد شرکا برای ثبت انواع شرکت ها می پردازیم. در ابتدا باید نوع شرکت خود را مشخص کرد. انواع شرکت های تجاری که قانون به رسمیت شناخته است به شرح زیر است:

 

انواع شرکت تجاری

مهم ترین شرکت های تجاری

 

بطور کلی شرایط ثبت شرکت را می توان به این صورت خلاصه کرد:

۱-نام شرکت

۲-تعیین نوع شرکت

۳-موضوع شرکت

۴-مدت شرکت

۵-تعداد شرکا برای ثبت شرکت

۶-مرکز اصلی شرکت

۷-مبلغ سرمایه شرکت

۸-طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس

۹-مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی

۱۰-تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران

۱۱-تنظیم اساسنامه

 

 

حداقل تعداد اعضا و سرمایه انواع شرکت ها

تعیین شریک یکی از شرایط ثبت شرکت است. برای ثبت هر یک از انواع شرکت، تعداد متفاوتی از شرکا لازم است. در ادامه به تشریح کوتاهی از انواع شرکت ها و حداقل تعداد شرکا برای ثبت هر شرکت می پردازیم.

 

تعداد شرکا برای ثبت شرکت

تعیین شریک یکی از شرایط ثبت شرکت

 

حداقل تعداد شرکا برای ثبت شرکت سهامی

دونوع شرکت سهامی وجود دارد: شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام

نوع اول – شرکت‌هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند. این‌گونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم – شرکت هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است. این‌گونه شرکت‌ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

 

شرکت سهامی عام

نوعی از شرکت‌های سهامی، شرکت سهامی عام است. که در ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت این تقسیم بندی ذکر شده است. در شرکت سهامی عام، حداقل شرکا ۵ نفر است. حداقل سرمایه ۵۰۰.۰۰۰ تومان است. حداقل هیات مدیره یا مدیران ۵ نفر است. میزان مسئولیت هر یک از انواع شرکت های تجاری، «به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک» است.

 

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراَ به وسیله موسسین تامین می شود. در شرکت سهامی خاص، حداقل شرکا ۳ نفر است. حداقل سرمایه ۱۰۰.۰۰۰ تومان می باشد. حداقل هیات مدیره یا مدیران ۳ نفر است. میزان مسئولیت هر یک از انواع شرکت های تجاری، «به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک» است.

 

حداقل تعداد شرکا برای ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی، شرکتی که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. در شرکت تضامنی، حداقل شرکا ۲ نفر هستند. حداقل سرمایه محدودیت ندارد. حداقل هیات مدیره یا مدیران ۱ نفر یا بیشتر است. میزان مسئولیت هر یک از شرکا، «نامحدود است و هر شریک مسوولیت کامل دارد» است.

 

حداقل تعداد شرکا برای ثبت شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود. این شرکت در حقیقت به منزله ی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است که در آن تعدادی شریک ضامن و تعدادی شریک دارای سهم می باشد. در شرکت مختلط سهامی، حداقل شرکا ۲ نفر هستند. حداقل سرمایه محدودیت ندارد. حداقل هیات مدیره یا مدیران ۱ نفر یا بیشتر است. میزان مسئولیت هر یک از شرکای ضامن، نامحدود است و شرکای سهامی، به میزان مبلغ اسمی هر شریک است.

 

حداقل تعداد شرکا برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی، تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می شود. در شرکت مختلط غیر سهامی، حداقل شرکا ۲ نفر، حداقل سرمایه محدودیت ندارد. حداقل هیات مدیره یا مدیران ۱ نفر یا بیشتر است.

 

حداقل تعداد شرکا برای ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک یا چند منظور ذیل تشکیل می شود. در شرکت تعاونی، حداقل شرکا ۷ نفر، حداقل سرمایه محدودیت ندارد. حداقل هیات مدیره یا مدیران ۱ نفر یا بیشتر است. میزان مسئولیت هر یک از شرکا، در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار. در غیر سهامی، با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه است.

 

حداقل تعداد شرکا برای ثبت شرکت نسبی

به موجب ماده ی ۱۸۶۳ قانون تجارت، شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته شده است. در شرکت نسبی، حداقل شرکا ۲ نفر و حداقل سرمایه محدودیت ندارد. حداقل هیات مدیره یا مدیران ۱ نفر یا بیشتر است. میزان مسئولیت هر یک از شرکا، به نسبت سهم الشرکه هر شریک است.

 

حداقل تعداد شرکا برای ثبت شرکت با مسئویت محدود

شرکت با مسئولیت محدود،عبارت است از شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد. فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهند بود. در شرکت با مسئولیت محدود، حداقل شرکا ۲ نفر است. حداقل سرمایه ۱۰۰.۰۰۰ تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران ۱ نفر یا بیشتر است. میزان مسئولیت هر یک از شرکا، به میزان سهم الشرکه هر شریک است.

 

حداقل تعداد شرکا برای ثبت شرکت

حداقل تعداد شرکا برای ثبت شرکت در یک نگاه

 

 

 

ثبت نارین مشاور شما در تمام مراحل می باشد، برای دریافت مشاوره رایگان در زمینه ثبت شرکت با ما تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها