انحلال شرکت سهامی خاص

انحلال شرکت سهامی خاص

انحلال شرکت یعنی پایان دادن به کار و هویت شرکت، حال هر شرکتی به دلایل مختلفی می تواند منحل شود. از جمله:

۱- در صورت ورشکستگی

۲- هر زمان که صاحبان سهام تصمیم به انحلال شرکت بگیرند.

۳- زمانی که مدت شرکت به پایان رسیده باشد و نسبت به تمدید آن اقدامی صورت نگیرد.

۴- در صورت حکم قضایی از طرف دادگاه

۵- به انجام رساندن موضوعی که براساس آن شرکت تشکیل شده یا موضوع فعالیت غیر قابل انجام باشد.

 

انحلال شرکت سهامی خاص

نکات انحلال شرکت سهامی خاص

 

انجام انحلال شرکت با تعیین موارد زیر در صورتجلسه مدیر تصفیه ، صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده  و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  صورت می گیرد:

۱- تصمیم انحلال شرکت

۲- تعیین مدیران تصفیه بعد از انحلال

۳- تغییر محل تصفیه

۴- ختم تصفیه

۵- تصویب عملکرد مدیرانتصفیه بعد از انحلال

 

تصمیم تغییر محل تصفیه و  تعیین مدیران تصفیه بعد از انحلال شرکت با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ، تصمیم ختم تصفیه درصورتجلسه مدیر تصفیه ، تصمیم انحلال شرکت با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و تصویب عملکرد مدیران تصفیه بعد از انحلال با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  انجام میگیرد.

انجام تصفیه شرکت با مدیران شرکت است مگر اینکه در اساسنامه یا صورتجلسه مجمع عمومی فرد یا افراد دیگری مشخص شده باشند. مدیر تصفیه موظف است بعد از انحلال شرکت تمامی کارهای ناتمام شرکت را به اتمام و به نتیجه برساند. از جمله تقسیم دارائی های شرکت بین سهامداران و تعیین تکلیف مسائل مالی و بدهی ها و انجام امور مالیاتی و حتی مسائل حقوقی و دادگاهی شرکت.

 

مدارک مورد نیاز

برای ختم تصفیه

مدارک مورد نیاز ختم تصفیه در شرکت های سهامی خاص به شرح ذیل است:

۱- ارائه نامه مدیر یا مدیران تصفیه (مدت تصدی مدیران تصفیه منقضی نشده باشد)

۲- ارائه سه نوبت نسخ روزنامه رسمی و سه نوبت نسخ روزنامه کثیرالانتشار (حاوی دعوت از بستانکاران وفق ماده ۲۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت) که شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد .

 

 جهت تعیین مدیران تصفیه 

۱- ارائه یک نسخه صورتجلسه (مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، مجمع عمومی  عادی سالیانه) با امضاء هیأت رئیسه .

۲- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

۳- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند. ( ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

۴- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیران تصفیه

۵- در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت الزامی می باشد. ( ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

۶- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

 

جهت انحلال شرکت 

۱- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است. (با رعایت ماده ۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

۲- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

۳- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند. (رعایت ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

۴- در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد، ارائه اصل آگهی دعوت الزامی می باشد. (ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

۵- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

۶- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

نکات کلیدی

* کلیه صورتجلسات باید روی سربرگ شرکت، پس از مهر و امضای اعضای هیات مدیره ارسال شود.

* آخرین روزنامه رسمی شرکت در  خصوص انتخاب مدیران ضمیمه صورتجلسه شود.

* فتوکپی شناسنامه و کارت ملی مدیر یا مدیران تصفیه در صورتی که خارج از سهامداران باشد ضمیمه صورتجلسه شود.

* صورتجلسه ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره پست شود. سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد. (وفق ماده ۲۰۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

* در صورتیکه مدیر یا مدیران تصفیه ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نکرده باشند طی نامه جداگانه قبولی خود را اعلام و ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.

* در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد، رعایت مقررات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت و ارائه اصول آنها به همراه صورتجلسه الزامی است. (ماده ۹۷ . ل . ا.ق.ت)

* لیست سهامداران حاضر در مجمع تهیه و به امضاء سهامداران برسد ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد. (ماده ۹۹ لایحه اصلی قانون تجارت)

 

 

ثبت نارین مشاور شما در تمام مراحل می باشد، برای دریافت مشاوره رایگان در زمینه ثبت شرکت با ما تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

 

 

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها