تمدید علامت تجاری
اعتبار و تمدید علامت تجاری
دی ۴, ۱۴۰۰
رتبه بندی شرکت پیمانکاری
رتبه بندی شرکت پیمانکاری
دی ۱۱, ۱۴۰۰

انحلال شرکت سهامی خاص

انحلال شرکت سهامی خاص

انحلال شرکت سهامی خاص

انحلال شرکت یعنی پایان دادن به کار و هویت شرکت، حال هر شرکتی به دلایل مختلفی میتواند منحل شود از جمله

 1. درصورت ورشکستگی
 2. هر زمان که صاحبان سهام تصمیم به انحلال شرکت بگیرند.
 3. زمانی که مدت شرکت به پایان رسیده باشد و نسبت به تمدید آن اقدامی صورت نگیرد.
 4. در صورت حکم قضائی از طرف دادگاه
 5. به انجام رساندن موضوعی که براساس آن شرکت تشکیل شده است و یا موضوع فعالیت غیر قابل انجام باشد.

انحلال شرکت سهامی خاص

انجام انحلال شرکت با تعیین موارد زیر در صورتجلسه مدیر تصفیه ، صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده  و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  صورت می گیرد:

 

 1. تصمیم انحلال شرکت
 2. تعیین مدیران تصفیه بعد از انحلال
 3. تغییر محل تصفیه
 4. ختم تصفیه
 5. تصویب عملکرد مدیران تصفیه بعد از انحلال

 

تصمیم تغییر محل تصفیه و  تعیین مدیران تصفیه بعد از انحلال شرکت با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ، تصمیم ختم تصفیه درصورتجلسه مدیر تصفیه ، تصمیم انحلال شرکت با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و تصویب عملکرد مدیران تصفیه بعد از انحلال با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  انجام میگیرد.

انجام تصفیه شرکت با مدیران شرکت است مگر اینکه در اساسنامه یا صورتجلسه مجمع عمومی فرد یا افراد دیگری مشخص شده باشند.مدیر تصفیه موظف است بعد از انحلال شرکت تمامی کارهای ناتمام شرکت را به اتمام و به نتیجه برساند از جمله تقسیم دارائی های شرکت بین سهامداران و تعیین تکلیف مسائل مالی و بدهی های و انجام امور مالیاتی و حتی مسائل حقوقی و دادگاهی شرکت.

 

 

مدارک مورد نیاز ختم تصفیه در شرکت های سهامی خاص

۱- ارائه نامه مدیر یا مدیران تصفیه (مدت تصدی مدیران تصفیه منقضی نشده باشد)

۲- ارائه سه نوبت نسخ روزنامه رسمی و سه نوبت نسخ روزنامه کثیرالانتشار (حاوی دعوت از بستانکاران وفق ماده ۲۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت) که شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد .

 

مدارک مورد نیاز جهت تعیین مدیران تصفیه در شرکت سهامی خاص

۱- ارائه یک نسخه صورتجلسه (مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ، مجمع عمومی  عادی سالیانه )با امضاء هیأت رئیسه .

۲- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

۳- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت) .

۴- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیران تصفیه

۵- در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت( ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد.

۶- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

 

مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت در شرکت سهامی خاص

۱- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است (با رعایت ماده ۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت).

۲- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

۳- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

۴- در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت(ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد.

۵- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

۶- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

نکات کلیدی

 • کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.
 • آخرین روزنامه رسمی شرکت در  خصوص انتخاب مدیران ضمیمه صورتجلسه شود.
 • فتوکپی شناسنامه و کارت ملی مدیر یا مدیران تصفیه در صورتی که خارج از سهامداران باشد ضمیمه صورتجلسه شود.
 • صورتجلسه ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل جلسه ( وفق ماده ۲۰۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت) ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.
 • در صورتیکه مدیر یا مدیران تصفیه ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نکرده باشند طی نامه جداگانه قبولی خود را اعلام و ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.
 • در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت مقررات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت و ارائه اصول آنها به همراه صورتجلسه الزامی است (ماده ۹۷ . ل . ا.ق.ت)
 • لیست سهامداران حاضر در مجمع تهیه و به امضاء سهامداران برسد ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد. (ماده ۹۹ لایحه اصلی قانون تجارت)

 

 

با توجه به تخصصی بودن تنظیم صورتجلسه مربوط به انحلال شرکت پیشنهاد میکنیم، امور مربوط به ثبت و انحلال شرکت  را به کارشناسان متخصص ما در واحد ثبت نارین بسپارید.

 

 ©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها