اظهارنامه ثبت علامت تجاری

حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد. ثبت برند و علامت تجاری مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. همچنین جهت تغییر برند، ابطال برند، اضافه کردن کالا به برند و سایر تغییرات روی برند و علامت تجاری نیاز به تسلیم و ثبت اظهارنامه مربوطه می باشد. اظهارنامه ثبت علامت، به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدمات مورد درخواست، به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود. اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی و در صورتی که علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهی مربوط به ان و گواهی نامه ثبت را صادر می کند.

 

اظهار نامه ثبت علامت تجاری

اظهار نامه ثبت علامت تجاری

 

 

اظهارنامه ثبت علامت تجاری

برای ثبت هر علامت باید از اظهارنامه جداگانه استفاده شود، استفاده از یک اظهارنامه برای ثبت یک علامت جهت کالاها و خدمات مندرج در یک یا چند طبقه بلامانع است. شخصی که تقاضای ثبت چندین علامت را به طور همزمان می نماید باید برای هر یک از آن ها مطابق مقررات، اظهارنامه جداگانه ای تسلیم کند. اظهارنامه ثبت علامت باید در دو نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شود. پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود. در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط به زبان دیگری غیر از زبان فارسی باشد، ارائه اصل مدارک همراه با ترجمه کامل آن الزامی است. در صورت لزوم مرجع ثبت می تواند در جریان بررسی اظهارنامه، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند.

 

 

اظهارنامه ثبت علامت تجاری باید حاوی نکات زیر باشد:

۱- اسم، شماره ملی، نشانی، کد پستی و تابعیت متقاضی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است، ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت الزامی است.

۲- اسم، شماره ملی، نشانی و کد پستی نماینده قانونی متقاضی در صورت وجود

۳- اسم، نشانی و کد پستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد.

۴- الصاق نمونه ای از علامت در کادر مربوط

۵- توصیف و تعیین اجزاء علامت و تعیین حروف مشخص در صورتی که علامت مورد درخواست ثبت مشتمل بر حروف خاص باشد.

۶- ذکر کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها به کار می رود، با تعیین طبقه یا طبقات درخواست شده طبق طبقه بندی بین المللی

۷- ذکر حق تقدم، در صورت درخواست

۸- رشته فعالیت مالک علامت

۹- ذکر علامت جمعی در صورتی که ثبت آن مورد درخواست باشد.

۱۰- در صورتی که علامت مشتمل بر کلمه یا کلماتی غیر از فارسی باشد، درج آوا نویسی و ترجمه آن

۱۱- ذکر رنگ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی خاص علامت باشد.

۱۲- ذکر سه بعدی بودن علامت در صورت درخواست ثبت آن

۱۳- تعیین ضمائم

 

 

مدارک لازم همراه با اظهارنامه ثبت علامت تجاری

۱- نسخه اصلی نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

۲- ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه مربوطه

۳- مدارک ثبت هویت متقاضی

۴- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵ روز از ان تاریخ تسلیم شود.

۵- مدارک نمایندگی قانونی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

۶- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیت دار، اتحادیه یا دستگاه مرتبط، در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.

 

نکته: در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضاء آن ها از طرف اشخاص مجاز، ضروری است.

نکته: اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر حروف فارسی باید به لاتین نیز نوشته شود و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.

 

 

ثبت نارین مشاور شما در تمام مراحل می باشد، برای دریافت مشاوره رایگان در زمینه ثبت شرکت با ما تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها