اظهارنامه ثبت علامت تجاری

اظهارنامه ثبت علامت تجاری

حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.
ثبت برند و علامت تجاری مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.
همچنین جهت تغییر برند ، ابطال برند ، اضافه کردن کالا به برند و سایر تغییرات روی برند و علامت تجاری نیاز به تسلیم و ثبت اظهارنامه مربوطه می باشد.

اظهارنامه ثبت علامت ، به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها  یا خدماتی که بر اساس طبقه بندی قابل اجراء یا طبقه بندی بین المللی ثبت علامت برای آنها درخواست شده ، به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود. اداره مالکیت صنعتی ، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی و در صورتی که علامت را قابل ثبت بداند ، اجازه انتشار آگهی مربوط به ان و گواهی نامه ثبت را صادر می کند.

برای ثبت هر علامت باید از اظهارنامه جداگانه استفاده شود، استفاده از یک اظهارنامه برای ثبت یک علامت جهت کالاها و خدمات مندرج در یک یا چند طبقه بلامانع است.
شخصی که تقاضای ثبت چندین علامت را به طور همزمان می نماید باید برای هر یک از آن ها مطابق مقررات ، اظهارنامه جداگانه ای تسلیم کند.
در این صورت، اگر تقاضاها توسط نماینده قانونی به عمل آمده باشد، مدرک اصلی نماینده به یکی از اظهارنامه ها  و یک رونوشت مصدق آن به هر یک از اظهارنامه ها ی دیگر باید ضمیمه شود.

اظهارنامه ثبت علامت باید در دو نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.
در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط به زبان دیگری غیر از زبان فارسی باشد، ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن الزامی است.
مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند در جریان بررسی اظهارنامه ، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند.

اظهار نامه ثبت علامت تجاری

اظهارنامه ثبت علامت تجاری باید حاوی نکات زیر باشد:

 

۱- اسم، شماره ملی، نشانی، کد پستی و تابعیت متقاضی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است ، ذکر نام ، نوع فعالیت ، اقامتگاه ، محل و شماره ثبت ، تابعیت ، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر آن الزامی است.

۲- اسم ، شماره ملی، نشانی و کد پستی نماینده قانونی متقاضی در صورت وجود

۳- اسم ، نشانی و کد پستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ در ایران را دارند ، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد.

۴- الصاق نمونه ای از علامت در کادر مربوط

۵- توصیف و تعیین اجزاء علامت و تعیین حروف مشخص در صورتی که علامت مورد درخواست ثبت مشتمل بر حروف خاص باشد.

۶- ذکر کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها به کار می رود ، با تعیین طبقه یا طبقات درخواست شده طبق طبقه بندی بین المللی

۷- ذکر حق تقدم ، در صورت درخواست

۸- رشته فعالیت مالک علامت

۹- ذکر علامت جمعی در صورتی که ثبت آن مورد درخواست باشد

۱۰- در صورتی که علامت مشتمل بر کلمه یا کلماتی غیر از فارسی باشد ، درج آوانویسی و ترجمه آن

۱۱- ذکر رنگ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی خاص علامت باشد

۱۲- ذکر سه بعدی بودن علامت در صورت درخواست ثبت آن

۱۳- تعیین ضمائم

مدارک لازم همراه با اظهارنامه ثبت علامت تجاری

 

۱- نسخه اصلی نمایندگی ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید

۲- ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد ان حداکثر ۱۰ * ۱۰ سانتی متر باشد.
اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویرعلامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد ، ارائه خواهد شد.

۳- در صورت سه بعدی بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند، الزامی است.

۴- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵ روز از ان تاریخ تسلیم شود.

۵- ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذیربط بنا به تشخیص مرجع ثبت

۶- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار ، اتحادیه یا دستگاه مرتبط ، در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.

۷- مدارک مثبت هویت متقاضی

۸- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی

۹- مدارک نمایندگی قانونی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی ، امضاء آن ها از طرف اشخاص مجاز ، ضروری است.
در صورت تعدد متقاضی ثبت، شخصی که به نمایندگی از سایرین حق مراجعه و مکاتبه با مرجع ثبت و انجام سایر تشریفات اداری لازم، جز دریافت گواهی نامه علامت را دارد ، باید با ذکر اقامتگاه، تعیین شود.

اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر قارسی باید به حروف لاتین نیز نوشته شود و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.

در کلیه امور راجع به ثبت و انتشار علائم ، مرجع ثبت طبقه بندی کالا و خدمات را براساس طبقه بندی بین المللی مورد بررسی قرار می دهد.
در صورت وجود عناصر تصویری در علامت ، رعایت طبقه بندی مربوط الزامی و به عهده مرجع ثبت است.

 

جهت مشاوره رایگان در زمینه ثبت علامت تجاری ، می‌توانید با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها